Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Jij en je gezondheid Nieuwsflits december 2017

5 december 2017
-
Anouk Wisse

Op deze pagina - Jij en je gezondheid Nieuwsflits december 2017


Het doel van Jij en je gezondheid (JEJG) is om te zorgen dat kinderen en jongeren op tijd de juiste zorg ontvangen. Dus niet wachten tot problemen escaleren, maar op tijd met ouders en kinderen in gesprek. JEJG faciliteert de Jeugdgezondheidszorg bij de uitvoering van de preventieve gezondheidsonderzoeken. Voorafgaand aan het contactmoment met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige vullen kinderen en/of ouders een digitale gezondheidsvragenlijst in bestaande uit valide en betrouwbare screeningslijsten. Op basis van hun antwoorden ontvangen zij daarna direct tips en adviezen over de gezondheid en leefsituatie (van hun kind). JEJG wordt in Amsterdam/Amstelland ingezet op zowel het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs. Lees hieronder de stand van zaken en de (door)ontwikkelingen per onderwijstype.

Primair onderwijs (PO)

  • De pre-pilot is in volle gang! Bijna 400 ouders van 5- en 10-jarige kinderen zijn uitgenodigd voor het gezondheidsonderzoek van hun kind.
  • De eerste resultaten van de pre-pilot zijn positief: ongeveer 75 procent van de ouders vult de digitale oudervragenlijst in. De vragenlijst wordt zowel door de JGZ-professional als door de ouders als nuttig ervaren, de vragenlijst geeft meer handvaten voor het gesprek dan de papieren vragenlijst. Vragen en zorgen van ouders zijn hierbij leidend.
  • Vanaf januari 2018 start de landelijke pilot. Dan zullen ook GGD Drenthe, GGD Hart voor Brabant en CJG Rijnmond JEJG inzetten bij de contactmomenten binnen het primair onderwijs.

Voortgezet onderwijs (VO)

  • Op 7 november jl. heeft de eerste landelijke bijeenkomst regionale projectleiders JEJG van dit schooljaar plaatsgevonden. Hier waren alle acht deelnemende regio's aanwezig. Op deze bijeenkomst is een vaste jaarlijkse cyclus van doorontwikkeling van de inhoud en het gebruik de applicatie ingesteld. Ook is besproken welke inhoudelijke wensen er liggen voor volgend schooljaar. Deze worden in de komende maanden verder uitgewerkt.

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

  • Op het MBO ROC op Maat in Zuidoost loopt een pilot waarbij de studenten die in 2017 zijn ingestroomd worden uitgenodigd om op school de gezondheidsvragenlijst van JEJG in te vullen. Inmiddels hebben 2 groepen studenten de JEJG vragenlijst ingevuld. Ook zijn de eerste studenten gesproken over hoe zij de vragenlijst en het gesprek hebben ervaren.

Contactpersonen

Anouk Wisse (EGZ, awisse@ggd.amsterdam.nl), Eva Verlinden (EGZ, everlinden@ggd.amsterdam.nl), Livia Kalma (EGZ, lkalma@ggd.amsterdam.nl) en Marrit Nijman (JGZ, mnijman@ggd.amsterdam.nl).