Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Nieuwe publicaties Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen 2016

21 december 2017
-
Henriëtte Dijkshoorn & Claudia Verhagen

Op deze pagina - Nieuwe publicaties Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen 2016


In december 2017/januari 2018 zijn de rapportages ‘Gezondheid in Beeld’ gepubliceerd over Amsterdam en de stadsdelen en over Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Deze rapportages geven een beeld van de gezondheid van inwoners van 19 jaar en ouder. U vindt er cijfers over gezondheid en functioneren, psychosociale gezondheid, leefstijl, zorg en hulp en de leefomgeving. Ook staat er informatie in over trends, risicogroepen en een vergelijking met landelijke gegevens. De gegevens van de gezondheidsmonitor helpen de gemeenten en de GGD bij het opstellen van het lokale gezondheidsbeleid.

De rapportages kunt u downloaden via www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/gezondheidsmonitors. Een groot deel van de cijfers staat ook op gezondheid in Beeld.

De Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen is een vierjaarlijks gezondheidsonderzoek van de GGD Amsterdam onder inwoners in ons werkgebied. In 2016 hebben ruim 8.600 Amsterdammers en 6.500 inwoners uit de regiogemeenten de vragenlijst ingevuld.

Hoe staat het ervoor met de gezondheid in Amsterdam?

Driekwart van de Amsterdammers voelt zich gezond, overgewicht komt minder vaak voor dan elders in Nederland, veel Amsterdammers sporten en bewegen en het aandeel inwoners met een lichamelijke beperking is gedaald. Aandachtspunt zijn de toename van eenzaamheid in de stad, het grote aantal inwoners met psychische klachten, het hoge gebruik van alcohol en tabak en het toenemende gebruik van harddrugs, zoals xtc en cocaïne. Verder zien we een toename van valongevallen onder ouderen en ondervinden veel inwoners geluidshinder.

Gezondheidsproblemen zijn niet gelijk verdeeld over Amsterdam. Ouderen, inwoners met een lage opleiding of een laag inkomen en inwoners van niet-westerse afkomst zijn het minst positief over hun gezondheid. Zij kampen vaker met chronische aandoeningen, lichamelijke beperkingen, overgewicht en psychosociale problemen dan andere groepen. Het gebruik van tabak, alcohol en drugs is bij hen over het algemeen lager. Inwoners van Nieuw-West, Noord en Zuidoost ervaren meer gezondheidsproblemen dan inwoners van de andere stadsdelen. Roken, alcohol- en drugsgebruik is juist hoger in West, en alcoholgebruik ook in Centrum en Zuid.

Wat valt op in Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn?

De meerderheid van de inwoners in de regio is tevreden over de eigen gezondheid. Gunstig: in de regio is weinig sociale uitsluiting en in Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn wordt minder gerookt dan landelijk. In Aalsmeer en Diemen is het aandeel rokers gelijk aan het landelijk cijfer. Roken en alcoholgebruik zijn sinds 2010 in de regiogemeenten niet veranderd. Met één uitzondering; in Uithoorn is het aandeel rokers gedaald. Wat verder opvalt is een stijging van psychische klachten en eenzaamheid in de meeste regiogemeenten sinds 2010. Overgewicht is sinds 2010 onveranderd, alleen in Aalsmeer is obesitas toegenomen. In alle gemeenten wordt te weinig groente en fruit gegeten.

En verder? In de vijf gemeentelijke rapportages vindt u ook cijfers over drugsgebruik, beperkingen en mantelzorg, en huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Daarnaast kunt u lezen over valongevallen bij ouderen, discriminatie en geluidshinder. Ook worden in deze rapportages voor de verschillende gezondheidsthema’s de risicogroepen benoemd en kunt u zien of er gezondheidsverschillen zijn tussen de wijken/woonkernen van de gemeenten.

Meer weten?

Op de GGD website www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/gezondheidsmonitors/ vindt u de rapportages voor Amsterdam, de stadsdelen en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Voor meer cijfers kunt u naar de GGD website gezondheid in Beeld

Voor landelijke cijfers kunt terecht bij :

RIVM Volksgezondheidenzorg.info

Landelijke cijfers van het CBS