Fluoride spoelen

8 februari 2018

Spoelen met een fluoride-oplossing versterkt het tandglazuur, waardoor kinderen minder risico lopen om gaatjes te krijgen.

Twee keer per dag de tanden poetsen met fluoride tandpasta en twee keer per jaar een fluoridebehandeling bij de tandarts helpt ook. Veel kinderen poetsen echter onvoldoende de tanden of gaan niet (regelmatig) naar de tandarts. Het spoelen met fluoride is uiterst effectief bij kinderen die behoren tot de zogenaamde tandheelkundige risicogroepen, waaronder relatief veel allochtone kinderen. Dit zijn meestal kinderen behorend tot de lagere sociaal economische milieus. Voor deze kinderen is het wekelijks fluoridespoelen op school een prima methode om de kans op tandbederf te verkleinen. Fluoridespoelen op school is eenvoudig uit te voeren. Er wordt 1x per week gedurende 1 minuut gespoeld met een natriumfluoride oplossing . Het spoelen is bedoeld voor leerlingen van groep 1 t/m 8.

Doel

De kans op cariës verkleinen bij basisschoolkinderen.

Doelgroep

Basisschoolkinderen in groep 1 t/m 8. Leerkrachten en ouders zijn de intermediaire doelgroep.