Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Gezonde School

15 november 2017

Gezonde School is een programma waarin scholen en organisaties gezamenlijk werken aan preventieve activiteiten en maatregelen om de gezondheid van leerlingen te bevorderen. Hierin is aandacht voor signalering, educatie, ouders, omgeving en beleid. Thema’s in de Gezonde School zijn welbevinden en sociale veiligheid, genotmiddelen, voeding, bewegen en sport, relaties en seksualiteit , social media en slapen

Schoolgezondheidsprofiel

Gezonde School gaat uit van de gezondheidssituatie van de leerlingen. De GGD Amsterdam levert scholen jaarlijks een schoolgezondheidsprofiel. Het schoolprofiel geeft informatie over de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de leerlingen. De resultaten zijn gebaseerd op de vragenlijst die de 2eklassers en 4eklassers invullen. De adviseur gezondheid en leefstijl, jeugdarts of -verpleegkundige en eventueel de ouder- en kind adviseur bespreken het profiel met de school en ondersteunen bij het interpreteren van de cijfers. Op basis hiervan kan de school verantwoorde keuzes maken voor Gezonde School thema’s.

Digitale toolbox voor scholen

In schooljaar 2016/2017 komt een Gezonde School website beschikbaar voor het voortgezet onderwijs. Hierop is alle belangrijke informatie te vinden die scholen helpt een Gezonde School te worden. De informatie is op een toegankelijke en geordende manier gepresenteerd waardoor scholen zelfstandig met Gezonde School aan de slag kunnen. Ook kan de school inloggen om het eigen schoolgezondheidsprofiel in te zien en een preventiescan in te vullen.
In schooljaar 2017/2018 wordt de website uitgebreid voor het primair onderwijs en het mbo.

Preventiescan

Met de preventiescan kan de school per thema in kaart brengen wat de school al doet op het gebied van gezondheidsbevordering en waar kansen liggen voor het versterken van een effectieve inzet op de vijf pijlers van Gezonde School: signalering, educatie, ouders, omgeving en beleid. Hierdoor kan de school activiteiten en maatregelen gericht inzetten op wat nodig is.

Advies en ondersteuning bij de Gezonde School aanpak

In Gezonde School staat de school centraal. De school kiest, mede op basis van het schoolgezondheidsprofiel, het onderwerp en de pijler waarmee zij aan de slag gaat. Adviseurs Gezondheid en Leefstijl van de GGD Amsterdam bieden scholen en partners informatie, advies en ondersteuning bij de Gezonde School.

Vignet Gezonde School

Scholen die structureel aan gezondheid werken kunnen het vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Daarmee laat de school aan leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen zien dat school gezondheid belangrijk vindt.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met gezondeschool@ggd.amsterdam.nl

Meer informatie