Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Digitale Nieuwsbrief Homocohort #1

Digitale Nieuwsbrief Homocohort #1

Onderwerp

Digitale Nieuwsbrief #1

Afbeelding

Beste Deelnemers

Hier is ie dan; de eerste digitale nieuwsbrief van het homocohort. Bedoeld voor alle deelnemers aan het homocohort (hiv-negatief), HOP (homocohort hiv-positief) en andere belangstellenden. Hiermee zullen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen van het homocohort. Wil je reageren op de nieuwsbrief, heb je vragen, of wil je de nieuwsbrief niet meer per mail ontvangen, aarzel dan niet om contact op te nemen:

info-homocohort@ggd.amsterdam.nl

Subsidie voor Amsterdamse Cohort Studies

De Amsterdamse Cohort Studies naar HIV/AIDS, waar het homocohort een belangrijk onderdeel van is, ontvangt jaarlijks wetenschapssubsidies om de onderzoeken voort te kunnen zetten. Het RIVM is een belangrijke subsidiegever aan de Amsterdamse Cohort Studies. Om de Amsterdamse Cohort Studies te laten beoordelen op het belang voor de wetenschap en de publieke gezondheid, zijn onze werkzaamheden in januari op verzoek van het RIVM onder de loep genomen door een team van zeven internationale experts.

De internationale experts hebben in februari rapport uitgebracht en we kunnen vol trots melden dat de beoordeling zeer positief was. De commissie noemde de Amsterdamse Cohort Studies uniek en internationaal gezien zeer belangrijk. Het homocohort werd hierbij specifiek genoemd en geprezen vanwege de jarenlange deelname van hiv-negatieve deelnemers. De wetenschappelijke onderzoeksresultaten zijn volgens de commissie van hoge kwaliteit en het advies aan het RIVM was dan ook om de financiering voort te zetten. Ook raadden de experts aan om mogelijkheden te zoeken om de groep deelnemers aan het homocohort uit te breiden. Inmiddels heeft het RIVM laten weten dat de Amsterdamse Cohort Studies inderdaad in 2014 weer gesubsidieerd zullen worden.

De positieve beoordeling is een resultaat van hard werkende onderzoekers, maar vooral ook van de deelnemers, die elke zes maanden opnieuw de gang naar de Nieuwe Achtergracht maken voor een cohortbezoek. De lange en geregelde deelname van cohort deelnemers is en blijft de kern van het succes.

Nieuwe Deelnemers Gezocht!

Naar aanleiding van het positieve advies van de internationale experts, zoekt het homocohort nieuwe deelnemers om het cohort uit te breiden en diverser te maken. Hiervoor zullen we in de komende maanden weer enkele cafe's en clubs bezoeken om nieuwe deelnemers te werven. Uiteraard is mond-op-mond reclame ook zeer welkom. Ken je iemand die mee zou willen doen? Ben je lid van een homo-vereniging of -sportteam of bezoek je regelmatig een homokroeg waar onze flyer niet zou misstaan? Het is altijd mogelijk de nieuwsbrief of ons e-mailadres aan geïnteresseerden door te sturen of om enkele flyers mee te krijgen van het homocohort om uit te delen.

Heb je een goede tip waar we nieuwe deelnemers kunnen vinden, maar wil je niet dat mensen via jou van het bestaan van homocohort horen, ook dan kan je het aan ons laten weten. Met jullie tips kunnen we ook zelf locaties benaderen, en zoals altijd vertellen wij nooit wie er deelnemen aan het homocohort.

Klik op de afbeelding voor de PDF versie.

De HPV Studie

Sinds 2010 doet het homocohort onderzoek naar de aanwezigheid van HPV bij hiv-negatieve en hiv-positieve mannen. Hiervoor hebben deelnemers gedurende 2 jaar een mondspoelsel en uitstrijkjes van de penis en de anus ingeleverd. Voor de meeste deelnemers is de 2 jaar van follow-up inmiddels afgerond.

Eerste Resultaten

De eerste analyses laten zien dat HPV ook bij homomannen vaak voorkomt, vooral bij hiv-positieve mannen. Infecties komen het meest voor in de anus (bij >60% van alle deelnemers), minder vaak op de penis (rond de 40%), en het minst vaak in de mondholte (ongeveer 25%). Zowel laag als hoog risico HPV typen komen veel voor. Bovendien zien we dat bepaald seksueel gedrag (bijvoorbeeld veel sekspartners, of anaal geneukt worden) de kans op een HPV infectie verhoogt. Het lichaam kan reageren op het HPV virus door het aanmaken van antistoffen, die meetbaar zijn in het bloed. Bij HPV infectie van de anus zien we vaker dat het lichaam antistoffen aanmaakt, dan bij infecties op de penis. De aanwezigheid van zulke natuurlijke antistoffen betekent overigens niet dat het lichaam beschermd is tegen nieuwe HPV infecties. Er is enorm veel informatie verzameld en in de toekomst zullen jullie zeker meer horen over resultaten van de HPV studie.

De Persoonlijke Uitslag

In juli is gestart met het doorgeven van de eerste HPV uitslagen. Deelnemers van het homocohort, die de 2 jaar follow-up hebben afgerond, horen bij hun eerstvolgende cohortbezoek hun persoonlijke HPV uitslag van Marc of Marjolein en krijgen de uitslagbrief mee naar huis. Hiv positieve deelnemers ontvangen hun uitslag van de contactpersoon (hiv-consulent, soa poli) die hen heeft uitgenodigd om mee te doen aan de HPV studie. In deze brief staat of er laag of hoog risico HPV typen zijn gevonden, en of deze infecties langdurig aanwezig waren. Voor hiv negatieve deelnemers is verder medisch onderzoek niet nodig, zelfs niet wanneer iemand langdurig drager is van een hoog risico type HPV infectie van de penis of anus. Wel willen we benadrukken dat ongeacht de uitslag van de HPV testen, het altijd belangrijk om bij klachten van de anus, penis of mondholte contact op te nemen met de huisarts of internist (zoals je normaal gesproken ook zou doen). Bovendien kun je met vragen over de HPV uitslag ook altijd terecht bij één van de arts-onderzoekers, van wie de contactgegevens op de uitslagbrief staan.

Onderzoek in de Toekomst

In het najaar start een onderzoek naar HPV op de penis, waarbij met een speciale lichtmicroscoop gekeken kan worden naar HPV op de huid van de penis. Hiermee kunnen plekjes met HPV die met het blote oog niet zichtbaar zijn toch in beeld worden gebracht. Een aantal mannen, zowel met HPV als zonder HPV, zal uitgenodigd worden hieraan deel te nemen, maar zoals altijd is deelname geheel je eigen keuze. Als je benaderd wordt om deel te nemen, ontvang je uiteraard meer informatie over dit onderzoek, voordat je een keuze hoeft te maken.

Daarnaast zijn we bezig met het zoeken van financiering voor een HPV vaccinatiestudie, waarbij we deelnemers aan de HPV studie een HPV vaccinatie willen aanbieden, om de effecten van vaccinatie te onderzoeken. Voor deze vervolgstudie is vooralsnog geen financiering gevonden, dus of deze door kan gaan is onzeker.

Vragen over het Humaan Papilloma Virus

Minst bekend, meest voorkomend

Het Humaan Papilloma Virus (HPV) is een zeer veel voorkomend seksueel overdraagbaar virus en de meerderheid van de bevolking, homo of hetero, komt in hun leven in aanraking met HPV. Het homocohort heeft de afgelopen jaren veel vragen over HPV gekregen van de deelnemers aan de HPV studie. Onderstaand een rij met meest gestelde vragen, uiteraard met antwoorden.

Wat is HPV?

HPV is een seksueel overdraagbaar virus dat kan voorkomen in de huid van de schaamstreek, in en rond de anus, en in het slijmvlies van mond en keel. De infectie kan op al deze plekken aanwezig zijn of slechts op één van de locaties. Er zijn meer dan 40 verschillende typen, die worden onderverdeeld in laag-risico HPV en hoog-risico HPV.

Wat zijn de symptomen van laag-risico HPV?

Laag-risico HPV kan genitale wratten of anale wratten veroorzaken. In uiterst zeldzame gevallen kan het ook wratten in de mondholte of keel veroorzaken. De wratjes ontstaan doorgaans enkele weken of maanden na infectie. De wratjes kunnen na enkele maanden vanzelf weer verdwijnen, maar ook aanwezig blijven of in aantal en grootte blijven toenemen. De meeste mensen die in aanraking komen ontwikkelen echter geen symptomen, en dragen het virus alleen bij zich, waarmee zij anderen kunnen infecteren.

Wat zijn de symptomen van hoog-risico HPV?

Hoog-risico HPV geeft op korte termijn geen klachten. De aanwezigheid van het virus kan echter, na jarenlang bestaan, leiden tot onrustige cellen van het geïnfecteerde gebied en daardoor tot (voorstadia van) kanker leiden. Het meest bekend en meest voorkomend is baarmoederhalskanker bij vrouwen. Bij mannen kan het leiden tot anuskanker, peniskanker of kanker van de mond of keelholte. Net als bij laag-risico HPV dragen de meeste mensen het hoog-risico virus echter alleen bij zich, en ontwikkelt er zich geen voorstadium van kanker in het geïnfecteerde gebied.

Is er een behandeling tegen HPV?

Er bestaat geen behandeling tegen het virus. Echter in 90% van de gevallen ruimt het afweersysteem het virus in 2 jaar zelf weer op. Ondanks dat het virus zelf niet behandeld kan worden, kunnen de gevolgen wel behandeld worden. Wratjes kunnen door een arts of verpleegkundige verwijderd worden. Kanker ten gevolge van HPV kan ook behandeld worden. Zoals bij ieder vorm van kanker, is de behandeling gunstiger wanneer dit in een vroeg stadium of in een voorstadium wordt ontdekt en behandeld.

Is een vervolg onderzoek nodig na mijn HPV uitslag?

De meeste mensen zijn alleen drager van het virus en zullen nooit lichamelijke klachten krijgen van HPV. Hiv positieve deelnemers hebben bij een langdurige hoog risico HPV infectie een hoger risico op het ontwikkelen van onrustige cellen van de anus en raden we een aanvullend onderzoek aan om voorstadia van anuskanker uit te sluiten. Voor hiv negatieve deelnemers is een aanvullend onderzoek op basis van de HPV uitslag niet nodig. Ongeacht de uitslag van de HPV testen, is het wel belangrijk om bij klachten van de anus, penis of mondholte contact op te nemen met de huisarts.

Waar kan ik nog meer betrouwbare informatie vinden over HPV?

Voor vragen over HPV en de HPV studie kan je contact opnemen met de arts-onderzoekers van de GGD, via hpvstudie@ggd.amsterdam.nl of telefonisch op 020-5555295. Een betrouwbare website over HPV is de engelstalige site van het Center for Disease Control and Prevention uit de Verenigde Staten. Hierop worden nog meer vragen over HPV beantwoord. http://www.cdc.gov/std/hpv/stdfact-hpv.htm

Tevredenheidsonderzoek

In 2012 is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de deelnemers van het homocohort. In een anonieme vragenlijst konden cohortdeelnemers hun mening geven over de bereikbaarheid van het cohort, de wachttijden, de wachtruimte, het consult, de cohortvragenlijst, het gebruik van de iPad en de nieuwsbrief. Ook was er open ruimte voor verbetersuggesties.

Resultaten

We zijn erg blij met de hoge respons op de vragenlijst; ongeveer 75% van alle deelnemers heeft de vragenlijst ingevuld. Jong of oud, nieuweling of al jaren deelnemer; bijna iedereen geeft het consult, de verpleegkundigen en de wachttijd de hoogste score "zeer tevreden" (score 5 van 5). De overige punten werden bovendien ook goed beoordeeld met als gemiddeld resultaat "tevreden" (score 4 van 5).

Verbeterpunten

Het doel van het onderzoek was uiteraard om onze dienstverlening te verbeteren en daarom hebben we, ondanks de positieve uitkomsten, kritisch gekeken waar de tevredenheid niet maximaal was. Dankzij de verbetersuggesties, kunnen we aan de slag gaan om onze diensten op de volgende punten te optimaliseren.

  • Lengte vragenlijst: De vragenlijst zal een nieuw quotum krijgen; de standaard vragen blijven hetzelfde, maar er mogen per keer maar een beperkt aantal extra vragen gesteld worden.
  • Locatie van invullen: Deelnemers waren minder tevreden wanneer zij de cohortvragenlijst in de wachtkamer in moesten vullen, ten opzichte van in de spreekkamer of op de gang bij het trappenhuis. Door de volle agenda kunnen deelnemers helaas niet altijd de vragenlijst invullen in de spreekkamer. Wanneer de spreekkamer bezet is, zal voortaan met jullie overlegd worden welke locatie jullie voorkeur heeft om de vragenlijst in te vullen.
  • Invalidentoilet: Het invalidentoilet zal de plek blijven waar de soa-tests gedaan worden, maar we zullen enkele praktische verbeteringen aanvragen (extra plank, jashaakjes).
  • iPad Gebruik: Met name deelnemers die al jaren bij het cohort zitten, zijn minder tevreden over de iPad. De GGD Datamanagers zullen het functioneren van de digitale vragenlijst onder de loep nemen, om het invullen van de vragenlijst op de iPad gebruiksvriendelijker te maken.
  • Nieuwsbrief: Deelnemers gaven aan graag vaker te willen horen over onderzoeksresultaten van het homocohort. Met de papieren nieuwsbrief werden we toch beperkt in het doorgeven van resultaten. Met de invoering van de digitale nieuwsbrief, streven we ernaar om jullie 2 keer per jaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen. Deelnemers die geen digitale nieuwsbrief willen ontvangen of geen emailadres hebben, kunnen bij hun halfjaarlijkse bezoek een geprinte versie van de nieuwsbrief meekrijgen.

Soa Screening

Een Overzicht van ruim 4 Jaar

Sinds oktober 2008 wordt een bezoek aan het homocohort gecombineerd met soa-onderzoek, in samenwerking met de soa-polikliniek van de GGD Amsterdam. Deelnemers worden standaard op syfilis, chlamydia, gonorroe, hepatitis B en hiv getest. Hiv-positieve deelnemers worden ook standaard op hepatitis C getest. Wanneer deelnemers voor een soa gewaarschuwd zijn door een sekspartner of tussentijds soa-gerelateerde klachten opmerken, kunnen zij een afspraak krijgen op de soa-polikliniek. Ook als deelnemers tijdens hun bezoek aan het homocohort klachten of een waarschuwing melden, worden zij direct naar de soa-polikliniek verwezen.

Resultaten

In de afgelopen 4,5 jaar zijn 4038 soa-screenings uitgevoerd bij 617 deelnemers van het homocohort. In slechts 1 procent van de bezoeken, werden deelnemers direct verwezen naar de soa-polikliniek: het merendeel deed de soa-screening tijdens de geplande afspraak op het homocohort. Bij 360 bezoeken van 216 mannen werd een soa gevonden; sommige mannen hadden namelijk bij meerdere bezoeken een positieve testuitslag. Van de 360 gevonden soa's werd slechts in 20 gevallen aangegeven dat er klachten waren of dat de deelnemer was gewaarschuwd. De overige 340 soa's werden gevonden tijdens de standaard soa-screening van het homocohort. Zonder de screening zou het kunnen dat deze deelnemers langer met een soa waren blijven rondlopen, met mogelijke gevolgen voor hun eigen gezondheid of die van hun sekspartners. Het soa-vindpercentage bij het homocohort was de afgelopen 4,5 jaar 8,9%, oftewel bij 1 op de 11 soa-screenings werd iemand positief getest op een soa. Dit percentage ligt lager dan bij de gemiddelde bezoeker die zich meldt bij de soa-polikliniek van de GGD Amsterdam: daar wordt gemiddeld bij meer dan 1 op de 7 bezoeken (15%) een soa gevonden.

Chlamydia en Gonorroe

Met 194 positieve soa uitslagen is chlamydia de meest gevonden soa in het homocohort (147 x anale chlamydia en 61 x chlamydia in de plasbuis). Sinds we in 2011 ook chlamydia in de keel testen, zijn daar 7 personen positief voor bevonden. Bij cohortdeelnemers met anale chlamydia wordt altijd getest of dit veroorzaakt wordt door lymphogranuloma venereum. Dit is een variant van chlamydia die een ernstiger beloop kan hebben en met een aangepaste therapie behandeld moet worden. In 5 personen bleek dit het geval te zijn. Het aantal deelnemers met gonorroe ligt met 164 gevallen dichtbij chlamydia. Ook hierbij wordt de infectie het meest in de anus (100) gevonden. In tegenstelling tot chlamydia, wordt gonorroe niet vaak in de plasbuis gevonden (14). Gonorroe in de keel komt wel weer veel voor: in 72 deelnemers is gonorroe in de keel vastgesteld.

Overige soa

Infectieuze syfilis is in 22 en hiv in 17 deelnemers vastgesteld over de periode 2008-2012. Onder bekend hiv-positieve deelnemers werden 2 nieuwe infecties met hepatitis C gevonden. Niemand testte positief voor infectieuze hepatitis B.

Afbeelding

Colofon

Redactie:

Camiel Welling
Marc van Wijk

Auteurs:

Ineke Stolte (Subsidie)
Marc van Wijk (Deelnemers gezocht)
Sofie Mooij (HPV-resultaten)
Camiel Welling (HPV-vragen)
Sandra Moll (Klanttevredenheid)
Martijn van Rooijen (SOA-resultaten)

Digitale Ondersteuning:

Ed Blaas

afmelden nieuwsbrief via info-homocohort@ggd.amsterdam.nl