Presentaties Werkconferentie

6 februari 2018

Als introductie vertelt Prof. dr. Arnoud Verhoeff van de GGD Amsterdam hoe het staat met de gezondheid en het welzijn van ouderen in Amsterdam.

De cijfers komen uit de factsheet ‘Amsterdamse 65-plussers: gezond en wel (PDF, 2,1 MB)?’ van de GGD Amsterdam (december 2014). Vooral 75-plussers, vrouwen en mensen met een laag inkomen of lage opleiding hebben gezondheidsproblemen.

Amsterdam heeft zich bij de wereld gezondheidsorganisatie (WHO) aangemeld voor het programma Age Friendly City (leeftijd vriendelijke stad). De informatie, ervaringen en adviezen van deze conferentie zullen in dat programma gebruikt worden.

Bekijk hier de presentatie van Arnoud Verhoeff (PDF, 435 kB)

Wat is Gezondheid?

Dr. Machteld Huber, arts-onderzoeker bij het Louis Bolk instituut, ontwikkelde het concept Positieve Gezondheid. De wereld gezondheidsorganisatie (WHO) definieerde in 1948 Gezondheid als ‘Een situatie van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek’. Deze definitie voldoet niet meer.

Positieve Gezondheid is volgens Huber ‘Het vermogen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Ze onderscheidt zes dimensies

  • Lichaamsfuncties
  • Mentale functies & -beleving
  • Spirituele dimensies
  • Kwaliteit van leven
  • Sociaal- maatschappelijke participatie
  • Dagelijks functioneren

Huber onderzocht hoe patiënten, ouderen, artsen, beleidsmaker en veel anderen over Positieve Gezondheid denken. Hier uit blijkt dat gezondheid wordt gezien als iets dat náást ziekte kan bestaan. Met het toenemen van de leeftijd en na ervaring met ziekte gaan mensen gezondheid breder zien. Ouderen en patiënten kijken anders naar de verschillende dimensie dan bijvoorbeeld artsen en beleidsmakers.

De bredere benadering van gezondheid kan gebruikt worden bij het begeleiden van patiënten. Er is geen externe norm voor gezondheid. Het gaat om de eigen beoordeling van de persoonlijke situatie.

Bekijk hier de presentatie van Machteld Huber (PDF, 2,7 MB)

Meer informatie:
Zonmw.nl en Louis Bolk Instituut

Wie heeft Veerkracht?

Martijn Huisman, assistent directeur van de Longitudinal Aging Study Amsterdam, vertelt over onderzoek naar Veerkracht. Waarom reageren mensen verschillend op bedreigingen van hun gezondheid? Veerkracht is ‘Behoud van functioneren na blootstelling aan een risicofactor of dramatische verandering in de omgeving die dat functioneren kan bedreigen’

De levensverwachting stijgt, het aantal mensen met meerdere aandoeningen stijgt en ook het aantal mensen met functionele beperkingen. Onderzoek naar Veerkracht kan inzicht geven hoe ouderen functionele beperkingen kunnen voorkomen.

Ook bij het onderzoek naar Veerkracht zien we verschillen tussen professionals en ouderen. Bijvoorbeeld hoe zij kijken naar het belang van verschillende aspecten van zorg voor mensen met dementie.

Bekijk hier de presentatie van Martijn Huisman (PDF, 224 kB)

Meer informatie: lasa-vu.nl en vumc.nl (Amsterdam Center on Aging)  en het boekje Heft in eigen handen (PDF, 610 kB)