Workshops Beter oud worden in Amsterdam

13 maart 2018

De workshopronde biedt een grote variatie aan onderwerpen. De deelnemers zijn geïnteresseerd en laten zien dat ze zich betrokken voelen. Hieronder een impressie van iedere workshop.

Marokkaanse vrouwengroep Insaaf: een nieuw netwerk

Door Marileen van der Most van Spijk

De oudere Marokkaanse vrouwen in deze groep hebben zelf of in hun gezin te maken met chronische aandoeningen. Ze hebben in de loop der jaren door Insaaf een band met elkaar opgebouwd en meer zelfvertrouwen gekregen. Dat maakt de groep heel waardevol. In de kleine groep van deze workshop worden veel vragen gesteld en informatie uitgewisseld. Vragen als: Waarom is een activiteit voor deze specifieke groep belangrijk? Waarom is enige vorm van begeleiding van de groep belangrijk? Een waarom is het moeilijk deze groep alleen door vrijwilligers te laten begeleiden? De vrouwen van Insaaf zitten in vergelijkbare situaties en vinden herkenning bij elkaar. De vertrouwde omgeving is belangrijk om zich te ontwikkelen. De vrouwen kunnen zich nog niet zelfstandig organiseren. De vrijwilligers uit eigen kring hebben vaak te maken met problemen in hun eigen gezin. Ze zijn daardoor niet structureel inzetbaar. Enige professionele begeleiding blijft daarom nodig.

Huisbezoek aan ouderen, een goede manier om te horen wat leeft?

Door Adinda de Baat, PuurZuid

Professionals, vrijwilligers en ouderen gaan in de workshop in gesprek over de huisbezoeken door vrijwilligers. Een persoonlijk gesprek is belangrijk om te horen wat er speelt en wat voor deze oudere belangrijk is. Het blijft wel moeilijk om de meest kwetsbare mensen te bereiken met het huisbezoek. Zij willen liever geen ‘vreemde ogen’ in huis. Een eenmalig bezoek is vaak onvoldoende om ouderen te activeren. Hoe kun je het bezoek gebruiken om informele ondersteuning op gang te brengen? Misschien door ouderen meerdere keren te bezoeken. Hiervoor moet de werkwijze aangepast worden en de vrijwilligers andere vaardigheden hebben.

Bekijk hier de presentatie Huisbezoeken aan ouderen (PDF, 182 kB)

GRIP & GLANS, leren hoe je meer GRIP en GLANS kunt ervaren in je leven.

Door Daphne Kuiper en Hellen van Lienden, Stichting Viven

Er is veel belangstelling voor de het programma GRIP & GLANS, zowel van ouderen als van professionals. Grip & Glans is een programma voor ouderen gericht op eigen regie en welbevinden, ontwikkeld door het Universitair Medisch Centrum Groningen. De deelnemers aan de workshop zijn erg interesseert in de cursus en ervaren ook zelf een onderdeel . Ze gaan aan de slag met de GLANS schijf van vijf. GLANS staat voor :Gemak & Gezondheid, Lichamelijke & Leuke bezigheden, Affectie, Netwerk en nuttig voelen, Sterke punten.

Uit onderzoek blijkt dat de cursus goede resultaten geeft voor verschillende groepen en erg gewaardeerd wordt door de cursisten. Cursisten hebben meer de regie en voelen zich gelukkiger en minder eenzaam. Deelnemers van de workshop bespreken de maatschappelijke waarde en de toepasbaarheid in Amsterdam. Verschillende deelnemers willen de cursus graag naar Amsterdam halen.

Bekijk hier de presentatie Grip en Glans (PDF, 1,2 MB)

STAPPEN naar SAMENredzaam

Door Dr. Anne Stijkel, Compas-sie in Cocreatie

De gemotiveerde deelnemers aan de workshop bespreken inhoudelijke en organisatorische kanten van het project SAMENredzaam Gaasperdam. In dit project kregen twaalf sleutelfiguren een training tot kwartiermaker en werkten aan het versterken van de samenredzaamheid in verschillende buurten.

In de workshop zien zowel ouderen als professionals eenzaamheid als groot probleem. Eenzamen worden door het project nog onvoldoende bereikt. Bediscussieerd wordt of de methode niet te veel vraagt van de vrijwillige kwartiermakers. Hoe houd je kwartiermakers en deelnemers betrokken en zorg je voor structurele inzet van het project? Om mensen betrokken te houden is zicht op de langere termijn belangrijk. Door de tijdelijke subsidies is dat moeilijk. Daarnaast is zeggenschap van de vrijwilligers essentieel.

Bekijk hier de presentatie Samenredzaam (PDF, 2,1 MB)

GoldenSports: Samen sporten en bewegen in de buitenlucht

Door Leonie Everts, Stichting GoldenSports

GoldenSports is een nieuwe sport en bewegingsactiviteiten in de buitenlucht voor 65-plussers. Veiligheid, plezier, sport op maat , variatie en gezellig zijn de uitgangspunten. De begeleiding wordt gedaan door fysiotherapeuten en stagiaires, vrijwilligers doen de overige taken.

Door te sporten in de wijk, in de buitenlucht, zijn ouderen goed zichtbaar als gezonde bewegende mensen. Een stagiair die de bewegingsactiviteiten begeleidt vertelt dat hij door GoldenSports een ander beeld van ouderen heeft gekregen. Ouderen zijn geen mensen met beperkingen, maar mensen die sportief veel willen en kunnen. De deelnemers aan de workshop hebben ruim gelegenheid om inhoudelijke vragen te stellen. Ze zijn enthousiaste ambassadeurs geworden voor GoldenSports.

Bekijk hier de presentatie Goldensports (PDF, 2,5 MB)

Wooncoaches

Door Floor Beckers, Steunpuntwonen

Een goede woning en woonomgeving is erg belangrijk voor ouderen. Deelnemers aan deze workshop omarmen het idee om met ouderen individueel te praten over wonen. Wooncoaches gaan op huisbezoek bij ouderen om hen te informeren over de mogelijkheden die er zijn om te verhuizen, of om prettig en veilig in de eigen woning te blijven wonen. Als mensen moeten verhuizen op het moment dat ze veel gezondheidsproblemen hebben, heeft dat vaak een grote impact. Er zijn veel vragen en opmerkingen over hoe wooncoaches goed ingezet kunnen worden. Kun je de wooncoaches bijvoorbeeld koppelen aan de keukentafelgesprekken? Dat lijkt nog niet zinvol. Eerst moet ervaring opgedaan worden met het bezoeken van oudere huurders. De nieuwe vrijwilligersfunctie wooncoach verdient meer bekendheid bij ouderen en bij professionals.

Infoblad Wooncoaches (PDF, 198 kB) en Flyer Wooncoaches (PDF, 245 kB)

Welzijn op recept

Door Hennie den Hartog, Combiwel en Ineke Smeulers, ABC Alliantie

Een grote divers samengestelde groep toont veel belangstelling voor Welzijn op recept. Ze willen graag praktijkvoorbeelden van succesvolle bemiddelingen horen. De aanwezigen zien goede mogelijkheden voor deze aanpak waarbij de huisarts een ‘welzijnsrecept’ geeft aan patiënten. Deze patiënten hebben meer baat bij activiteiten dan medicijnen. De workshopdeelnemers vinden het positief dat de welzijnscoach verwijst naar het bestaande aanbod. Verschillende aanbieders van activiteiten willen graag mensen via de welzijnscoach ontvangen.

Bekijk hier de presentatie Welzijn op recept (PDF, 126 kB)

De ideale stad voor ouderen?

Door Astrid Krikken, gemeente Amsterdam

Een grote groep ouderen en professional denkt, schrijft en praat over de ideale stad voor ouderen. De deelnemers willen bijvoorbeeld: een goede woning in een groene omgeving met bankjes en een plek om anderen te ontmoeten. Welke activiteiten zijn belangrijk voor ouderen? Bewegen, vrijwilligerswerk, theater en muziek. Sociale contacten zijn ook belangrijk, zowel bij elkaar op bezoek gaan als via Skype of email. Om dit te kunnen doen zijn verschillende voorzieningen nodig zoals: goed betaalbaar vervoer, goede informatie en ontmoetingsruimten. Mensen moeten ook hun netwerk gebruiken en durven vragen. Belangrijk kenmerk van de wensen is de menselijke maat en de eenvoud.