Zoeken in GGD Amsterdam
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Deelsessie

21 december 2015

Burennetwerk Amsterdam

Het Burennetwerk Amsterdam koppelt buren, of eigenlijk buurtgenoten, die zich willen inzetten voor mensen in hun eigen buurt aan mensen die hulp nodig hebben. Het gaat hierbij om eenvoudige burenhulp, zoals een klusje, een wandeling of een kopje koffie. Het Burennetwerk biedt zo Amsterdammers de mogelijkheid om anderen te helpen op een manier die bij hen past; eenvoudig, flexibel en effectief. De bereidheid om te helpen is al groot. Via het Burennetwerk wordt die bereidheid omgezet in actie.
Presentatie burennetwerk sessie A (PDF, 909 kB)

Ik ontmoet mij

De cursus Ik ontmoet mij is gebaseerd op een lichaamsgerichte therapeutische methode. ‘Ik Ontmoet Mij’ beoogt vrouwen zodanig te begeleiden dat zij zelf de regie over hun gezondheid en daarmee hun leven, in de hand kunnen nemen en houden. De empowerment cursus voor vrouwen draagt bij aan het vermogen om meer verantwoordelijkheid te nemen over gezondheid en leven. Dit betekent vaak dat gevoelens van eenzaamheid verminderen.

Met kleden, kussens, wierook en muziek werd in een korte tijd een fijne ambiance gecreëerd. Met enkele oefeningen en verhalen over cursisten ervoeren de deelnemers elementen van de cursus.
Zinaplatform

SignaalStudent

Bij het project Signaalstudent van de Academie van de Stad brengen studenten de behoeften van oudere bewoners op het gebied van zorg, welzijn en wonen in kaart en analyseren deze. Het project wordt uitgevoerd in Betondorp door studenten van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. De sessie werd bezocht door onder andere vertegenwoordigers van welzijnsorganisaties, stadsdelen en cliëntenorganisaties. Samen met twee student-projectleden vertelde de projectcoördinator van de Academie van de Stad over de aanpak en hun bevindingen. De deelnemers waren erg geïnteresseerd in hoe bewoners reageren op de deur-aan-deur bezoeken en welke items er werden gesignaleerd. Een belangrijk discussiepunt was de toeleiding na signalering van een probleem of behoefte naar passende hulp. Het was een inspirerende sessie.
SignaalStudent

Van theorie naar praktijk

In deze sessie zijn we verder ingegaan op de typologie van eenzaamheid zoals die door Anja Machielse is beschreven. Zij maakt onderscheid tussen naar de mate waarin mensen gericht zijn op sociale participatie en de duur van het isolement. Zij onderscheidt 8 verschillende typen. In de sessie bespraken we ook de kenmerken van verschillende typen. Waarin verschillen bijvoorbeeld  actieven en  achterblijvers?  De meeste deelnemers komen in hun werk verschillende type eenzaamheid tegen. En meestal passen mensen niet precies bij één type. Wat betekenen de verschillende kenmerken voor de activiteiten die we ontplooien?
Sessie van theorie naar praktijk Verschillende type sociaal isolement (PDF, 149 kB)

Cursussen en groepsactiviteiten tegen eenzaamheid

In deze sessie waren drie presentaties van cursussen en groepsactiviteiten tegen eenzaamheid.

Annemieke Kroone van Civic Amsterdam vertelde over hun Senioren inloop in Oost. Deze inloop is ontstaan om de wachttijd bij het spreekuur van de maatschappelijke dienstverlening zinvol in te vullen en is geëvolueerd naar een moment om samen te komen en verschillende onderwerpen te bespreken.

Joke Schippers vertelde over het nabestaandencafé dat een vertrouwde plek biedt aan mensen om te praten over hun verlies.
Presentatie Joke Schippers rouwcafe (PDF, 88 kB)

Ten slotte stond de cursus Grip en Glans, ontwikkeld door Universiteit Groningen, centraal. Deze bewezen effectieve interventie bevordert de eigen regie, verhoogt het welbevinden, vermindert eenzaamheid en verlaagt daarmee zorgkosten.
Presentatie GRIPGLANS (PDF, 2.1 MB)

Sociale activiteiten tegen eenzaamheid

Stichting OOPOEH (opa’s en oma’s passen op een huisdier) stimuleert ouderen zich in te zetten als maatje, als OOPOEH, voor huisdieren in de buurt. OOPOEH wil hiermee drie vliegen in één klap slaan: ouderen helpen aan meer gezelschap en beweging, baasjes helpen aan een betrouwbare oppas en huisdieren helpen aan de aandacht en verzorging die zij nodig hebben.
OOPOEH

In dit filmpje leggen een aantal OOPOEH's uit waarom ze zich hebben opgegeven:
OOPOEH's aan het woord

Meer bewegen voor ouderen verzorgt in heel Amsterdam diverse beweegactiviteiten voor ouderen van 60 jaar tot 100 jaar. Naast het bewegen is het sociale aspect tijdens de lessen belangrijk. Dit zet zich soms voort buiten de lessen. Citaat van een deelneemster: “Ik zie soms in het weekend helemaal niemand. Dan kan ik me zo verheugen op de gym op maandagmorgen. We gaan nu ook met een groepje naar andere activiteiten in de buurt. En als iemand lang ziek is, gaan we er langs.
MBVO-Amsterdam