Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Ervaringen met de SDQ-kindvragenlijst

30 maart 2015

Mieke Staal, intern begeleider van de 5e Montessori Watergraafsmeer maakt gebruik van de SDQ-kindvragenlijst. Lees hier haar ervaringen.

Waarom maken jullie gebruik van de kind-SDQ?

'Wij maken gebruik van de kind-SDQ voor onze leerlingen in groep 7 en 8 omdat wij vinden dat kinderen van deze leeftijd doorgaans goed in staat zijn vragen te beantwoorden over hun gevoel en gedrag. Tot die tijd hebben wij als belangrijkste informatiebron onze eigen observaties. Wij vinden het heel waardevol deze observaties te kunnen vergelijken met het beeld dat het kind van zichzelf heeft'.

Hoe gebruiken jullie de resultaten van de kind-SDQ?

'Wanneer een kind een "rode score" heeft op een sub-onderdeel, bespreken wij met dit kind en ouder. In dit gesprek beoordelen wij of de score een momentopname was, of iets daadwerlijk "speelt" bij het kind. In samenspraak kijken wij of en zo ja welke interventie het kind kan helpen. Bij een verhoogde totaalscore uiteraard ook. In sommige gevallen is de verhoogde (totaal) score een trigger voor ouders om in beweging te komen. Een verhoogde score van een leerkracht is dit niet altijd'.

Wat levert het jullie op?

'Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de (onderwijs) behoeften van een kind. De SDQ helpt bij het krijgen van een totaalbeeld en is in die zin behulpzaam'.