Zoeken in GGD Amsterdam
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Nieuwsbrief #2

21 maart 2014

Nieuwsbrief #2

Onderwerp

Nieuwsbrief Maart 2014: Start voorjaarsscreening!

Lijst

Lijst

Beste directie en ib'ers,

De voorjaarsscreening van Hart & Ziel staat weer voor de deur! Raadpleeg de kalender om te zien wat dit voor uw school inhoudt. Wat is er verder voor nieuws?

Nieuwe normen Strengths and Difficulties Questionnaire

Het normeringsonderzoek naar de SDQ-leerkrachtversie is afgerond. De verwachting is dat we de verantwoording van de SDQ in april kunnen aanbieden aan de COTAN. Uit het onderzoek is gebleken dat de normen naar beneden worden bijgesteld. Met de nieuwe normen zullen meer kinderen naar voren komen met een (licht) verhoogd risico op sociaal emotionele problemen. De nieuwe normen worden op dit moment ingebouwd in Hart & Ziel en zijn begin schooljaar 2014-2015 voor de scholen beschikbaar. Nadere informatie over deze nieuwe normen volgt.

Training Aanpak in de Klas

Aan het begin van het schooljaar hebben wij op een aantal scholen de training Aanpak in de Klas gegeven. Tijdens deze training komt aan bod hoe leerkrachten de SDQ-uitkomsten kunnen bekijken, interpreteren en hoe zij vervolgens tot een handelingsgerichte aanpak kunnen komen. Omdat we veel positieve reacties op de training hebben gekregen willen we ook op andere scholen de mogelijkheid bieden om hiervan gebruik te maken. Heeft u interesse in de training? Stuur dan een mail naar hartenziel@ggd.amsterdam.nl.

Basistraining voor ib'ers

Op donderdagmiddag 15 mei a.s. van 14.30 uur tot 16.30 uur geven wij weer een Hart & Ziel-basistraining. Om Hart & Ziel optimaal te kunnen gebruiken is het belangrijk dat ib'ers deze training volgen. De meeste ib'ers die met Hart & Ziel werken hebben inmiddels deze training gevolgd. Heeft u de training nog niet bijgewoond? Dan nodigen wij u uit om 15 mei de training te volgen. Tijdens deze interactieve training wordt onder andere uitlgelegd hoe de screeningsresultaten kunnen worden geraadpleegd op school-, groeps- en leerlingniveau. Ook wordt er aandacht besteed aan het effectief inzetten van Hart & Ziel in de leerlingzorg.

De training wordt gegeven op de GGD Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 100 te Amsterdam. U kunt zich aanmelden voor deze training door voor vrijdag 11 april een e-mail te sturen naar hartenziel@ggd.amsterdam.nl. Deelname aan de training is gratis.

Adviesgesprekken

Jaarlijks bieden we Hart & Ziel scholen een adviesgesprek aan. Hierin worden de resultaten van de screening geïnterpreteerd en met u besproken. Ook kijken we naar de mogelijkheden en noodzaak voor handelen in de klas en aanvullende interventies op school.

Wilt u gebruik maken van een adviesgesprek stuur dan een e-mail naar hartenziel@ggd.amsterdam.nl

Nieuw aanbod voor kinderen van 4 tot 8 jaar met gedragsproblemen

Dit najaar komt er een nieuw aanbod via Hart & Ziel voor kinderen met gedragsproblemen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. Het betreft een korte en laagdrempelige training die thuis aangeboden wordt door de Bascule. Deze training is een thuisversie van het effectief gebleken Parent-Child-Interaction Therapy (PCIT). In totaal kunnen 60 kinderen en hun ouders hieraan deelnemen. Wilt u als school in aanmerking komen voor dit aanbod of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de projectcoördinator, Mariëlle Abrahamse: m.abrahamse@debascule.com of via 020-8901050. Lees meer.

Registreren SPRINT-deelname

Niet elk kind dat in aanmerking komt voor de SPRINT-screening, doet mee. Om kinderen met gedragsproblemen en hun ouders de juiste hulp te bieden is het belangrijk te weten wat hiervan de oorzaak is. Misschien willen ouders niet meedoen of zit het kind in een ander zorgtraject. Om meer inzicht te krijgen zullen SPRINT-scholen gevraagd worden om voor kinderen met een SPRINT-indicatie de deelname aan SPRINT te registreren. Indien leerlingen niet meedoen wordt de reden hiervan gevraagd. Deze vragen zullen binnenkort toegevoegd worden aan de SPRINT-screening. Op basis van deze resultaten willen we vervolgens graag met ouders en scholen in gesprek om te kijken of we deelname aan SPRINT kunnen verbeteren. Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over.

Wij blijven u op de hoogte houden!

De volgende Hart & Ziel nieuwsbrief zal in het najaar 2014 verschijnen. Raadpleeg onze website voor al het tussentijdse nieuws.

Lijst

Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief