Zoeken in GGD Amsterdam
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Nieuwsbrief #3

1 oktober 2014

Nieuwsbrief #3

Onderwerp

Nieuwsbrief Oktober 2014

Lijst

Lijst

Beste directie en ib'ers,

Staat de Hart & Ziel-screening al op uw planning? Vanaf vandaag (1 oktober) is het weer tijd om de vragenlijsten in te vullen. Voor SPRINT-scholen geldt dat uiterlijk 30 november de lijsten moeten zijn ingevuld. De tweede screeningsperiode start 1 april.

Wat speelt er nog meer? Lees hieronder wat de nieuwste ontwikkelingen voor uw school betekenen.

Gebruikershandleiding

gebruikershandleiding hart en ziel

Hij is er: de gebruikershandleiding van Hart & Ziel. De deelhandleidingen zijn aangevuld en samengevoegd tot één document. Hierin vindt u alle informatie die u nodig heeft om de SDQ en aanvullende vragenlijsten in te vullen, te interpreteren en toe te passen. U vindt de handleiding uiteraard op www.hartenzielmonitor.nl

Nieuwe normscores

Afgelopen schooljaar hebben we onderzoek gedaan naar de Nederlandse normscores van SDQ. Samenvattend zijn er voor u drie dingen veranderd:

  1. De normscores zijn aangescherpt. Over het algemeen hebben leerlingen nu sneller een (licht) verhoogde SDQ-score. Alle voorgaande jaren zijn meegenomen in deze aanpassingen.
  2. De afkappunten voor jongens en meisjes zijn verschillend. Dit betekent dat als u voor een jongen en een meisje de SDQ precies hetzelfde in zou vullen, ze toch een andere uitslag op de SDQ kunnen hebben.
  3. Op basis van de normscores zijn nu vaardigheidsniveaus vastgesteld. U kunt nu het vaardigheidsniveau van een leerling op sociaal-emotioneel gebied raadplegen. Dit niveau loopt van I (beste niveau) t/m V (laagste niveau). Deze gegevens kunt u gebruiken voor de onderwijsinspectie.


Op basis van de normscores en afkappunten van de SDQ leerkrachtversie zijn tot stand gekomen op basis van onderzoek. Wilt u meer weten over dit onderzoek? Raadpleeg dan de Verantwoording SDQ leerkrachtversie op onze website.

Let op!
Vanavond (1 oktober) worden de SDQ resultaten van voorgaande jaren aangepast aan de nieuwe normscores en afkappunten. Mogelijk ondervindt u hinder bij de invoer van de SDQ-vragenlijsten. Wij raden u daarom aan vanavond geen SDQ vragenlijsten in te voeren.

verantwoording

COTAN

De Verantwoording is tevens aangeboden aan de COTAN. De COTAN beoordeelt nu of de SDQ voldoende valide, betrouwbaar en goed genormeerd is. Indien dit het geval is kan de onderwijsinspectie de SDQ meenemen in de beoordeling van scholen. Wij hopen snel een positieve reactie van de COTAN te ontvangen.

Cotan documentatie NIP

Nieuwe functies

In Hart & Ziel zijn een aantal nieuwe functies ingebouwd o.a. de Zorgindicator. Deze geeft in het groepsoverzicht aan wanneer een kind extra zorg nodig heeft. Daarnaast is Zorgdeelname in het groepsoverzicht opgenomen. Extra zorg, zoals een SPRINT-training of een andere competentietraining kunt u ook registreren en raadplegen In het groepsoverzicht.

Uitleg over deze nieuwe functies vindt u in de nieuwe gebruikershandleiding.

Scholen onderzoek SPRINT-deelname gezocht!

Na de najaarsscreening starten we, in samenwerking met PI Research, een onderzoek naar de deelname aan SPRINT. Hiervoor zoeken we scholen. Voor dit onderzoek willen wij met intern begeleiders in gesprek over ervaren knelpunten en mogelijkheden bij de toeleiding van ouders en kinderen naar SPRINT. Hierbij gaan we kijken waarom sommige kinderen die in aanmerking komen voor SPRINT uiteindelijk niet starten met de training en hoe we samen met u deze kinderen beter kunnen begeleiden richting (preventieve) zorg. Wilt u meedoen? Meld u aan via hartenziel@ggd.amsterdam.nl.

PCIT-Home

Nieuw! PCIT-Home: Ouder en kind training voor 2-7 jarige kinderen met gedragsproblemen

Vanaf oktober is er voor Hart & Ziel scholen een nieuw zorgaanbod beschikbaar, namelijk: PCIT-home. PCIT-home is een korte ouder- en kind training voor kinderen van 2-7 jaar met gedragsproblemen. De training vindt thuis in 8 sessies plaats en wordt uitgevoerd door trainers van de Bascule. Heeft uw school kinderen die volgens de SDQ gedragsproblemen hebben en die gebaat zouden zijn met PCIT-Home?
Meld uw school dan aan bij projectcoördinator Mariëlle Abrahamse (m.abrahamse@debascule.com / 020-8901000). Ook voor meer informatie over de training kunt u bij haar terecht.

Lees meer.

Wij blijven u op de hoogte houden!

De volgende Hart & Ziel nieuwsbrief zal in het voorjaar 2015 verschijnen. Raadpleeg onze website voor al het tussentijdse nieuws.

Lijst

Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief