Zoeken in GGD Amsterdam
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Nieuwsbrief #4

30 maart 2015

Nieuwsbrief #4

Onderwerp

Nieuwsbrief Maart 2015

Lijst

Lijst

Beste directie en ib'ers,

Het is weer tijd voor de voorjaarsscreening van Hart & Ziel! Raadpleeg de kalender om te zien wat dit voor uw school inhoudt.

Wat is er verder voor nieuws?

Nieuw: digitale SDQ-kindvragenlijst

Leerlingen van groep 7 en 8 kunnen nu ook zelf de SDQ-kindvragenlijst invullen. De kindvragenlijst bevat dezelfde vragen als de leerkrachtvragenlijst, maar dan anders geformuleerd. Een voordeel hiervan is dat de antwoorden van de leerlingen de observatie van de leerkracht aanvullen. U krijgt zo meer inzicht in het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerling. De kindvragenlijst biedt tevens extra handvatten voor het voeren van kindgesprekken.

De leerkrachten van groep 7 en 8 krijgen automatisch rechten tot de kind-SDQ. Wilt u ook de SDQ-kindvragenlijst gaan gebruiken? Raadpleeg dan de korte handleiding.

Ervaringen met de SDQ-kindvragenlijst

Mieke Staal, intern begeleider van de 5e Montessori Watergraafsmeer maakt gebruik van de SDQ-kindvragenlijst. Lees hier haar ervaringen.


Waarom maken jullie gebruik van de kind-SDQ?

'Wij maken gebruik van de kind-SDQ voor onze leerlingen in groep 7 en 8 omdat wij vinden dat kinderen van deze leeftijd doorgaans goed in staat zijn vragen te beantwoorden over hun gevoel en gedrag. Tot die tijd hebben wij als belangrijkste informatiebron onze eigen observaties. Wij vinden het heel waardevol deze observaties te kunnen vergelijken met het beeld dat het kind van zichzelf heeft.'

Lees meer.

Beoordeling COTAN SDQ-leerkrachtvragenlijst

Onlangs is Hart & Ziel en de SDQ-leerkrachtvragenlijst door de COTAN beoordeeld. Het oordeel van de COTAN is dat de SDQ een voldoende betrouwbaar en valide instrument is. Het Hart & Ziel leerlingvolgsysteem en de SDQ-handleiding worden als goed beoordeeld.

De landelijke normen van de SDQ-leerkrachtvragenlijst zijn volgens de COTAN echter niet voldoende representatief. Dit betekent dat de SDQ-leerkrachtversie nu nog niet meegenomen kan worden in de beoordeling van de onderwijsinspectie. Wij zullen samen met onze partners hier de komende tijd hard aan werken. Wij houden u op de hoogte..

Mocht u vragen hebben over de COTAN-beoordeling neem dan contact met ons op: hartenziel@ggd.amsterdam.nl.

Met VRIENDEN voor het Leven zitten kinderen veel beter in hun vel!

Uit onderzoek van de GGD Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam is gebleken dat VRIENDEN voor het Leven effectief is voor kinderen met (faal-) angst- en depressieklachten. In 2011 en 2012 zijn 333 kinderen gevolgd, verspreid over scholen in alle stadsdelen van de gemeente Amsterdam. De kinderen die aan VRIENDEN voor het Leven hebben meegedaan zitten 1 jaar na afloop van het programma veel beter in hun vel. Daarnaast hebben de onderzoekers de kinderen gevraagd wat zij van VRIENDEN voor het Leven vonden. Een ruime meerderheid van de kinderen liet weten dat zij het programma nuttig en leuk vonden.

Lees meer.

Ouders gezocht die niet aan SPRINT willen deelnemen

In samenwerking met PI Research zijn wij gestart met een onderzoek naar de deelname aan SPRINT. Wij onderzoeken welke factoren een bevorderende of belemmerende rol spelen bij de toeleiding en deelname van ouders en kinderen naar SPRINT. Inmiddels zijn hierover al 9 zeer informatieve gesprekken met intern begeleiders gevoerd. Binnenkort gaan wij in gesprek met ouders die hebben deelgenomen aan SPRINT. Deze gesprekken gaan over de beweegredenen van ouders om deel te nemen en over de opbrengsten van SPRINT.

Graag willen wij ook in gesprek met ouders over hun redenen om niet deel te nemen aan SPRINT. Deze groep is lastiger te bereiken. Mocht u ouders kennen die een kort (telefonisch) gesprek willen voeren over hun redenen om niet deel te nemen aan SPRINT, stuur dan een e-mail naar hartenziel@ggd.amsterdam.nl. Elk deelnemende ouder ontvangt een cadeaubon ter waarde van 10 euro.

Wachtwoord kwijt?

Vanaf volgend schooljaar wordt het in Hart & Ziel mogelijk om u wachtwoord automatisch op te vragen indien u deze vergeten bent. Om ervoor te zorgen dat u uw wachtwoord opnieuw kan opvragen, hebben wij een e-mailadres van alle gebruikers van Hart & Ziel nodig. Daarom vragen wij u eenmalig om bij het inloggen in Hart & Ziel uw persoonlijke e-mailadres in te vullen. Kies voor het e-mailadres waar u altijd bij kunt komen. Op deze manier kunt u volgend jaar direct uw wachtwoord opvragen, mocht u deze vergeten zijn.

Toeleiding SPRINT

De laatste tijd krijgen wij signalen van scholen dat zij kinderen niet meer als voorheen kunnen toeleiden tot SPRINT. Ook uit de evaluatie van SPRINT blijkt dat het voor sommige scholen onduidelijk is of en hoe men leerlingen moet aanmelden voor de training. De IB'ers geven aan dat zij in het najaar van 2014 leerlingen hebben aangemeld die tot op heden nog steeds geen training hebben gehad. Eén school geeft aan dat hen via de trainer ter ore is gekomen dat de SPRINT-training helemaal niet meer gegeven gaat worden. Er is grote onduidelijkheid voor scholen op dit punt.

De signalen die wij hebben gekregen hebben wij doorgespeeld naar de programmadirectie van het OKT. Het SPRINT-team van PI-Research gaat met het OKT en de gemeente in gesprek om hier gezamenlijk een oplossing voor te vinden.

Klik voor meer resultaten over de evaluatie op de SPRINT-Nieuwsbrief.

Adviesgesprek

Heeft u vragen over de uitkomsten van Hart & Ziel en de aanpak bij gesignaleerde sociaal-emotionele problemen? Wij helpen u graag.

Maak een afspraak via hartenziel@ggd.amsterdam.nl, wij komen dan bij u langs.

Wij houden u op de hoogte!

De volgende Hart & Ziel nieuwsbrief zal in het najaar van 2015 verschijnen. Raadpleeg onze website voor al het tussentijdse nieuws.

Lijst

Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief