Zoeken in GGD Amsterdam
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Nieuwsbrief #5

22 september 2015

Nieuwsbrief #5

Onderwerp

Nieuwsbrief Oktober 2015

Lijst

Start screening

De screeningsperiode gaat weer van start! Vanaf nu kunnen leerkrachten de vragenlijsten in Hart & Ziel gaan invullen. Voor SPRINT-scholen is het belangrijk dat de lijsten vóór 1 december zijn ingevuld.

Weet u niet welke vragenlijsten nu ingevuld moeten worden? Kijk dan in de kalender op onze website.

Save the date!

save the date

Bij deze nodigen wij u uit om op donderdagmiddag 17 maart 2016 naar de Hart & Ziel bijeenkomst te komen. De vorige keer heeft Prof. Orobio de Castro ons meer verteld over de ontwikkeling van gedragsproblemen. Maar wat kun je doen om gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen en aan te pakken? In de komende bijeenkomst bespreken we de preventie en aanpak van gedragsproblemen in de klas. Het wordt een interessante middag, dus reserveer de datum alvast in uw agenda! Meer informatie volgt later.

Wachtwoord vergeten?

wachtwoord vergeten

Vanaf nu kunt u deze direct opvragen via de website

Overzicht zorgdeelname

zorgdeelname

Starten uw leerlingen binnenkort met SPRINT, VRIENDEN of een ander zorgtraject op het gebied van gedrag of emotie? Registreer dit dan in Hart & Ziel. Dit wordt direct in uw groepsoverzicht weergegeven en is handig voor de leerkrachten die de leerling na u in de klas krijgen. Maar het geeft ook goed weer of er tekorten in het zorgaanbod zijn. Hier kunnen wij op onze beurt het OKT op attenderen.

Wet sociale veiligheid

school en veiligheid

Vanaf 1 augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht zorg te dragen voor een sociaal veilige leeromgeving voor iedere leerling. Een actief veiligheidsbeleid en het monitoren van het effect hiervan maken hier onderdeel van uit. Daarnaast dient iemand binnen de school het anti-pestbeleid te coördineren en aanspreekpunt hiervoor te zijn.

Lees meer over wet sociale veiligheid.

Pesten op school tegen gaan? Betrek ouders!

Ouders

De laatste jaren is pesten onderwerp van een brede maatschappelijke discussie. Veelal wordt gepleit voor een actieve rol van de school en leerkrachten bij het tegengaan van pesten. Daarvoor is het betrekken van ouders echter onontbeerlijk. Waarom is het noodzakelijk om ouders vroegtijdig te betrekken bij wat er op school gebeurt? Wat kan de school doen om deze ouderbetrokkenheid bij het tegengaan van pesten tot stand te brengen en in stand te houden?

Informatie en inspiratie hierover vindt u in het volgende artikel: 'Betrek ouders bij het tegengaan van pesten' (PDF, 822 kB)

Landelijke SDQ normeringsonderzoek

cotan

In maart hebben we jullie bericht dat de landelijke normen van de SDQ-leerkrachtvragenlijst volgens de COTAN nog onvoldoende representatief zijn. Daarom gaan we de komende maanden in alle 12 provinciën 2 basisscholen werven die voor hun leerlingen de SDQ gaan invullen. Als tegenprestatie krijgen de deelnemende scholen een financiële beloning van 25 euro per klas en gratis gebruik van het Hart & Ziel leerlingvolgsysteem.

Kent u nog scholen buiten Noord-Holland die mogelijk geïnteresseerd zijn in dit aanbod? Laat het ons dan weten. Ook kunt u mogelijk geïnteresseerde scholen attenderen op dit aanbod door dit bericht door te sturen.

Extra SPRINT-trainers

Vorig schooljaar heeft een flink aantal scholen aangegeven dat zij onvoldoende SPRINT-aanbod hadden voor hun leerlingen. Deze signalen zijn doorgespeeld naar de OKT-directie en besproken met OKT-teamleiders. Dit heeft ertoe geleid dat de komende tijd 10 Ouder- en Kindadviseurs opgeleid zullen worden tot SPRINT-trainers.

We hopen dat hiermee tegemoet wordt gekomen aan jullie vraag naar SPRINT voor jullie leerlingen. Mochten jullie toch nog problemen ervaren bij de toeleiding naar SPRINT laat het ons dan weten.

Wij houden u op de hoogte!

De volgende Hart & Ziel nieuwsbrief zal in het voorjaar van 2016 verschijnen. Raadpleeg onze website voor al het tussentijdse nieuws.

Lijst

Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief