Zoeken in GGD Amsterdam
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Nieuwsbrief #7

1 april 2016

Nieuwsbrief #7

Onderwerp

Nieuwsbrief Oktober 2016

Lijst

Start najaarsscreening

Alle scholen kunnen weer in Hart & Ziel de vragenlijsten invullen. Voor SPRINT is het belangrijk dat dit het liefst in oktober, maar uiterlijk vóór 1 december klaar is.

Hoe zat het ook alweer?

  • Hart & Ziel als leerlingvolgsysteem?
    Vul voor alle kinderen van de deelnemende groepen de SDQ in.
  • Hart & Ziel als leerlingvolgsysteem én voor SPRINT?
    Vul voor alle leerlingen van de deelnemende groepen een SDQ in. Voor leerlingen die verhoogd scoren op 'gedrag' hoort vervolgens de ABSQ te worden ingevuld. Dit zal het systeem automatisch aangeven.
  • Hart & Ziel alleen voor SPRINT?
    Vul voor alle leerlingen waarvoor in het voorjaar een ABSQ is ingevuld nu ook een ABSQ in. De SDQ is in het najaar dus niet nodig, mits (let op!) je in het voorjaar wel voor alle leerlingen vanaf groep 4 een SDQ hebt ingevuld en waar nodig een ABSQ.

In de kalender op onze website kun je ook zien wat er ingevuld moet worden in welke periode.

Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op: hartenziel@ggd.amsterdam.nl / 020 555 5495 (secretariaat).

Toeleiding SEMMI via Hart & Ziel

Met de start van dit schooljaar verloopt ook de toeleiding naar de SEMMI impulscontrole training via Hart & Ziel. Deze training is voor kinderen vanaf 6 jaar die vanuit impulsiviteit problemen laten zien in hun gedrag, de taakgerichtheid, en het contact met leeftijdsgenoten. Kinderen leren de stop-denk-doe methode waardoor ze hun impulsen beter kunnen controleren. Hierdoor verminderen gedrags- en sociale problemen in interactie met leerkrachten en leeftijdsgenoten. Kinderen met een verhoogde score op hyperactiviteit en concentratieschaal van de SDQ kunnen in aanmerking komen voor de training.

Meer weten over de SEMMI? Neem contact op met Marijke Smit via marijke.smit@semmi.nl

Hart & Ziel themabijeenkomst 2017

Save the date: 14 maart 2017 (onder voorbehoud)

Input gevraagd! Welk thema zou jij graag terugzien op de jaarlijkse bijeenkomst van Hart & Ziel? Denk hierbij aan: pesten, sociale veiligheid, communicatie met leerlingen of ouders, angst en depressie bij kinderen, hyperactiviteit of andere gedragsproblemen. Mail je wens naar: hartenziel@ggd.amsterdam.nl

Monitoren sociale veiligheid in Hart & Ziel

Vanwege de wet 'Sociale veiligheid op school' zijn scholen verplicht om jaarlijks te monitoren of leerlingen zich op school sociaal veilig voelen. Wij ondersteunen jullie hier graag bij en zijn daarom op zoek naar een geschikte vragenlijst die voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie maar daarnaast ook een goed inzicht geeft in de veiligheidsbeleving van de leerlingen op uw school. Wij gaan er vanuit dat deze tijdens de voorjaarsscreening beschikbaar is in Hart & Ziel.

Uitkomsten evaluatie

In het voorjaar 2016 is een digitale evaluatie uitgegaan naar intern begeleiders van scholen die het Hart & Ziel leerlingvolgsysteem gebruiken. De conclusie is dat scholen tevreden zijn met Hart & Ziel. De gebruiksvriendelijkheid en ondersteuning vanuit de GGD wordt positief beoordeeld. Een deel van de intern begeleiders heeft aangegeven behoefte te hebben aan handelingssuggesties voor ouders, een sociogram en een vragenlijst voor sociale veiligheid. Dit zullen wij dit schooljaar oppakken.

Lees hier meer over uitkomsten -> Uitkomsten klanttevredenheid Hart & Ziel (PDF, 60 kB)

Gebruikershandleiding

De handleiding is weer bijgewerkt. Toegevoegd is bijvoorbeeld een stuk over het gebruiken van de groepsrapportage. Erg handig voor leerkrachten! De handleiding is te vinden op onze website.

Gezonde School worden?

Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die de gezondheid van hun leerlingen hoog in het vaandel hebben staan. Een van de vignetten richt zich op het welbevinden en de sociale veiligheid van leerlingen. Wij kunnen scholen adviseren over het verkrijgen van dit vignet Gezonde School.

Interesse om dit vignet te behalen? Geef dit dan aan ons door!

Voor meer informatie: www.gezondeschool.nl

Wij houden u op de hoogte!

De volgende Hart & Ziel nieuwsbrief zal in het voorjaar van 2017 verschijnen. Raadpleeg onze website voor al het tussentijdse nieuws.

Lijst

Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief