Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Kleurrijke dagen

7 februari 2017

Op deze pagina - Kleurrijke dagen


Kleurrijke dagen is een Initiatief van Prezens Preventie (toen GGZ Buitenamstel) in nauwe samenwerking met GGD Amsterdam. Het project heeft als doel het voorkomen van depressie en angst bij Turkse en Marokkaanse ouderen vanaf 50 jaar in Nieuw West.

Depressie en angst komt vaak voor bij deze ouderen. Zij woren echter door de GGZ en andere zorg- en welzijnsorganisaties moeilijk bereikt. Er is een projectgroep Kleurrijke dagen die bestaat uit profesionals uit zorg- en welzijnsorganisaties, Cabo, vriendendiensten en gemeente. Zij komen 2 keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte om elkaar te informeren, adviseren en ervaringen te delen in het bereiken van migrante ouderen. Elke bijeenkomst staat een thema centraal. Een spreker geeft een inleiding gevolgd door een discussie. De bijeenkomsten dragen bij aan samenwerking tussen de professionals en bevordert kennis ten aanzien van de doelgroep. In 2012 viert Kleurrijke dagen zijn 5 jarige jubileum.

Doel

Preventie van depressie en angst bij Turkse en Marokkaanse ouderen in Nieuw-West en een beter toeleiden naar GGZ behandeling.

Doelgroep

Marokaanse en Turkse 50-plussers in stadsdeel Nieuw West

Meer informatie

Afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie (EGZ)
tel. (020) 555 5495
E-mail: eg@ggd.amsterdam.nl