Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Preventie van eenzaamheid

27 januari 2016

Op deze pagina - Preventie van eenzaamheid


Ter preventie van eenzaamheid voert GGD Amsterdam sinds 2012 interventies uit in Diemen. De aanleiding hiervoor zijn de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor in 2010. De preventie van eenzaamheid is gebaat bij een meerjarige aanpak en bij de samenwerking van diverse partijen. Als eerste activteit is nagegaan welke effectieve interventies er beschikbaar zijn. Eind 2012 i.s.m. Rode Kruis Amsterdam de cursus Vrienden maken...kun je leren! uitgevoerd. Tevens is in 2012 het maatjesproject Samen in Amsterdam van Rode Kruis Amsterdam verbreed naar Diemen. In 2013 is aansluiting gezocht bij de landelijke campagne 'Week Tegen Eenzaamheid' van 26 september tot 5 oktober. Er is i.s.m. de gemeente en Coalitie Erbij een startconferentie georganiseerd over lokale samenwerking bij de bestrijding van eenzaamheid. In digitale en gedrukte lokale media is aandacht aan eenzaamheid gegeven. Op het zorgvrijwilligersnetwerk en het eerstelijnsoverleg is de Week tegen Eenzaamheid geagendeerd. In 2014 wordt in Diemen voor de tweede keer meegedaan aan de landelijke campagne Week tegen Eenzaamheid.

Doel

Het doel van de interventie is het verminderen van stress, depressie en eenzaamheid.
1. Meer inwoners kennen het reguliere aanbod van GGZ preventiecursussen en de gratis preventieconsulten. Meer inwoners maken hier gebruik van.
2. Meer hulpverleners in Diemen kennen het reguliere aanbod van GGZ preventiecursussen en de gratis preventieconsulten. Meer hulpverleners maken hier ten behoeve van hun cliënten gebruik van en/of verwijzen hun cliënten naar deze consulten en/of naar de preventiecursussen.

Doelgroep

1. Volwassenen in Diemen met stress- en depressieklachten of die zich eenzaam voelen, vooral inwoners met een lage sociaaleconomische status.
2. Hulpverleners in Diemen.

Meer informatie

Afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie (EGZ)
tel (020) 555 5495
E-mail: eg@ggd.amsterdam.nl