Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Project Mankracht: alleenstaande mannen met een uitkering: doelgroep voor OGGZ Preventie

27 januari 2016

Op deze pagina - Project Mankracht: alleenstaande mannen met een uitkering: doelgroep voor OGGZ Preventie


Uit verschillende bronnen blijkt dat alleenstaande mannen met een uitkering een hoog-risicogroep vormen om tot de doelgroep van de Openbare Geestelijke Gezondheidzorg (OGGZ) te gaan behoren, door bijvoorbeeld verlies van huisvesting of onbehandelde verslaving en psychiatrische aandoenigenn.

Om meer inzicht te krijgen in deze doelgroep, de problematiek die speelt, en de mogelijkheden van deze mannen om met deze problemen om te gaan, is de GGD een onderzoek gestart.

Doel

1. Beschrijving van de leef- en gezondheidssituatie van alleenstaande mannen met een uitkering
2. Beschrijving van de ontwikkeling van deze situatie over twee jaar tijd en factoren die hierop van invloed zijn
3. Vaststellen van aangrijpingspunten voor preventie van OGGZ-problematiek en verbeteren van de zelfredzaamheid bij deze groep.

Doelgroep

Alleenstaande mannen met een bijstandsuitkering in Amsterdam:
- leeftijd: 23-65 jaar
- in trede 1 t/m 4 van de reintegratieladder DWI
- woonsituatie: zelfstandig
- niet – als speciale doelgroep geregistreerd
- niet – geïnstitutionaliseerd

Meer informatie

Afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie (EGZ)
tel. (020) 555 5495
E-mail: eg@ggd.amsterdam.nl