Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Conferentie Rouw na zelfdoding

28 november 2014

Op 11 november 2011 werd in het Concern Congres Centrum de conferentie 'Rouw na zelfdoding : nut en noodzaak van ondersteuning’ gehouden.

Deze conferentie werd georganiseerd voor intermediairs die via hun werk in aanraking kunnen komen met nabestaanden van suïcide zoals huisartsen, GGZ-hulpverleners, maatschappelijk werkers, forensisch artsen, politiemedewerkers, medewerkers begrafenisondernemingen, verliesbegeleiders, religieuze leiders, geestelijk verzorgers en anderen.

Op de conferentie werd onder meer een folder (PDF, 4.2 MB) gepresenteerd met een overzicht van het hulpaanbod aan ondersteuning voor deze kwetsbare groep nabestaanden in Amsterdam en was er een forumdiscussie voor hulpverleners en nabestaanden.