Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Nieuwsbrief Suïcidepreventie 2015

Nieuwsbrief Suïcidepreventie 2015

Onderwerp

Nieuwsbrief Suïcidepreventie december 2015

Lijst

Het GGD-programma Suïcidepreventie in Amsterdam is in 2011 gestart met het doel het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen in Amsterdam terug te dringen en een regionaal samenhangend hulpaanbod te bevorderen. De drie belangrijkste pijlers van het programma zijn de gatekeeperstrainingen, casemanagement aan suïcidepogers en zorg voor nabestaanden.

In deze nieuwsbrief

Een gedicht

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met Lyna Polikar via lpolikar@ggd.amsterdam.nl

Meer informatie op ggd.amsterdam.nl/suicidepreventie

Colofon

Teksten: Yvonne van Osch (OpSchrift Bureau voor tekst en redactie) en Lyna Polikar en Judith de Meij(GGD Amsterdam)
Copyright: Tekstovername? Graag maar met naams- en bronvermelding
Redactieadres: nieuwsbriefsuïcidepreventie@ggd.amsterdam.nl

U kunt zich aan- of afmelden op de volgende pagina.

Lijst