Nieuwsbrief Suïcidepreventie 2016

Nieuwsbrief Suïcidepreventie 2016

Onderwerp

Nieuwsbrief Suïcidepreventie december 2016

Lijst

Minder suïcides in Amsterdam! Dat is al zes jaar het doel van de integrale Aanpak Suïcidepreventie van de GGD Amsterdam. De aanpak bestaat uit vier onderdelen: op tijd signaleren, nazorg regelen voor mensen die een poging hebben gedaan, ondersteuning bieden aan nabestaanden en het beperken van de toegang tot dodelijke middelen.


In deze nieuwsbrief


Minder zelfdodingen in Amsterdam

Al twee jaar is te zien dat er in Amsterdam minder zelfdodingen zijn dan gemiddeld in Nederland. Dat terwijl de stad altijd boven het nationale gemiddelde zat. Ter illustratie: in Amsterdam in 2011 beroofden 13,5 per 100.000 mensen zich van het leven. In Nederland was dat 10,1. Inmiddels zit Amsterdam op 11,1, afgezet tegen 11,3 in Nederland. Overigens stijgt het aantal zelfdodingen in Amsterdam licht: van 88 in 2014 naar 92 in 2015. Daarom is het zo belangrijk om door te gaan met het GGD-programma Suïcidepreventie in Amsterdam.


Gatekeeperstraining werkt goed; 6 vragen aan twee van de trainers

Hafid Bel-Elkatib en Gulten Topdemir zijn trainers van de gatekeeperstraining. In deze training leren de twee psychologen hoe je contact maakt met mensen die aan zelfdoding denken. In 2016 zijn 205 Amsterdamse gatekeepers getraind en is de gatekeeperstraining 17 keer gegeven.

Lees meer.


Mijn zus

Ik ben veranderd in mijn werk. Ik praat anders met mensen die suïcide overwegen. Ik praat anders met nabestaanden. Ik ben ook anders gaan denken over suïcide.

Dat heeft alles te maken met mijn zus. In juni van dit jaar heeft ze een einde aan haar leven gemaakt. Ze had zich flink moed ingedronken, liep vanuit de derde verdieping naar de zevende in de flat waar ze woonde en sprong naar beneden. Haar leven was in één klap voorbij. Ik zal niet zeggen dat we het niet zagen aankomen. Ik ben er altijd wel een beetje bang voor geweest.

Lees meer.


Springen van een flat komt in Amsterdam vaker voor

Epidemioloog aan het woord

Op 1 december 2016 sprak Marcel Buster, epidemioloog van de GGD Amsterdam, over zelfdoding tijdens een symposium in Gent voor Vlaamse en Nederlandse onderzoekers. Marcel heeft verteld over het verschil in methode van suïcide in Nederland en Vlaanderen en de toename van het gebruik van Pentobarbital en de heliummethode in Amsterdam.

Lees meer.


Colofon

Teksten: Annemies Gort (Tekstburo Gort), Marcel Buster en Lyna Polikar

Copyright: Tekstovername? Graag maar met naams- en bronvermelding
Redactieadres: nieuwsbriefsuïcidepreventie@ggd.amsterdam.nl

U kunt zich aan- of afmelden op de volgende pagina.


Lijst