Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Nieuwsbrief Suïcidepreventie 2014

Nieuwsbrief Suïcidepreventie 2014

Onderwerp

Nieuwsbrief Suïcidepreventie december 2014

Inleiding

Beste lezer,

Hier kunt u onze nieuwsbrief Suïcidepreventie in Amsterdam, waarin ik u informeer over de ontwikkelingen van het project, lezen. Vanaf nu heeft deze nieuwsbrief een nieuwe lay-out.

Met vriendelijke groet,

Lyna Polikar

Coördinator Suïcidepreventie

Inhoud

  • Bekendheid voor het project
  • De Landelijke Agenda Suïcidepreventie
  • Voortgang van de subprojecten
  • Projectleider Gerdien Franx van 113Preventie, over de landelijke agenda
  • Twee ervaringsdeskundigen over casemanagement

Bekendheid voor het project

Het project Suïcidepreventie Amsterdam loopt al langer dan 3 jaar en begint ook buiten de hoofdstad bekend te raken. Zo worden we genoemd als voorbeeld van best practice door 113Preventie, een nieuwe afdeling van 113Online die de Landelijke Agenda Suïcidepreventie gaat aanjagen, ondersteunen en coördineren. Ook onze collega's in België zijn geïnteresseerd geraakt in de integrale aanpak van het project Suïcidepreventie. In de decemberuitgave van het Tijdschrift Klinische Psychologie van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen zal hierover een artikel verschijnen. Wij zijn blij met dit resultaat.

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie

Landelijk is de aanpak echter nog ontoereikend. Sinds 2007 is het aantal zelfmoorden in Nederland met een schrikbarende 25% toegenomen. In 2013 waren er 1854 mensen die een einde aan hun leven maakten (Centraal Bureau voor de Statistiek, Webmagazine 8 december 2014). Reden voor de overheid suïcidepreventie op de agenda te zetten. 113Online is gevraagd uitvoering te geven aan de adviezen uit de brief die minister Schippers in januari van dit jaar aan de Kamer heeft gestuurd.

Verderop in deze nieuwsbrief een interview met een bevlogen projectleider Gerdien Franx van de nieuwe 113Online-afdeling 113Preventie, over de landelijke agenda.

Projectleider Gerdien Franx van 113Preventie, over de landelijke agenda

'We mogen zelfmoord niet meer accepteren als iets dat erbij hoort.'

Jan Mokkenstorm, directeur van 113online, zei het al. We moeten naar een Zero Suicide Mindset. Niet zeggen: ach het hoort er nou eenmaal bij. Nee. Gewoon niet meer accepteren dat mensen wanhopig genoeg worden om uit het leven te stappen! Gerdien Franx: ‘Het punt is: we weten wat er beter kan. We hebben het alleen nog niet genoeg geprobeerd.’

Lees meer.

Twee ervaringsdeskundigen over casemanagement

'Je hebt het gevoel dat iemand meekijkt en meedenkt.'

De formule van casemanagement aan suïcidepogers is simpel. Een professional houdt contact in de eerste zes maanden na een poging. Zij stimuleert, motiveert en leidt toe naar geadviseerde zorg. Wat vinden betrokkenen van de begeleiding?

Lees meer.

Colofon

Teksten: Yvonne van Osch (OpSchrift Bureau voor tekst en redactie) en Lyna Polikar (GGD Amsterdam)
Copyright: Tekstovername? Graag maar met naams- en bronvermelding
Redactieadres: nieuwsbriefsuïcidepreventie@ggd.amsterdam.nl

U kunt zich aan- of afmelden op de volgende pagina.

Lijst