Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Aantal zelfmoorden in Amsterdam gedaald

16 december 2015

Het aantal zelfmoorden in Amsterdam is vorig jaar gedaald van 100 in 2013 naar 87 in 2014. Dit betekent een daling van 12,4 op 100.000 inwoners in 2013 naar 10,7 in 2014.

Een direct causaal verband met het programma Suïcidepreventie in Amsterdam is niet aan te tonen, maar programmaleider Lyna Polikar ziet het als verheugend nieuws. ‘Het meest opmerkelijke,’ zegt zij, ‘zeker gelet op de hogere concentratie van mensen met problemen in grote steden, is dat we met die 10,7 voor het eerst onder het landelijke cijfer van 10,9 op 100.000 inwoners terecht gekomen zijn.’

Landelijk bleef het aantal zelfdodingen nagenoeg gelijk: 1853 in 2013, 1835 in 2014. Daarmee lijkt een einde te komen aan de dramatische stijging die sinds 2007 te zien is geweest. Lyna Polikar, die steeds vaker wordt gevraagd om te spreken op congressen en conferenties, ziet de daling in Amsterdam als een goede reden om door te gaan. ‘We moeten kennis blijven ontwikkelen en inzetten om het aantal suïcides, ook landelijk, nog verder omlaag te krijgen.’