Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Hiaten in ketenzorg suïcidepreventie

16 december 2015

De PITSTOP trainingen worden gegeven aan professionals van de GGZ-instellingen in Amsterdam. De GGZ-medewerkers zijn blij met de training, maar er is ook enige kritiek.

Je kunt het als instelling en als professional namelijk nog zo graag willen om een verantwoorde ketenzorg in te richten. Wanneer voortdurend bezuinigingen plaats vinden en de middelen er niet zijn om dit te organiseren, kan dit niet optimaal gebeuren.

Een probleem dat de laatste tijd vaak wordt genoemd, is dat de wachtlijsten weer groeien. Het gebeurt aan de andere kant ook dat patiënten professionele hulp weigeren, omdat ze het eigen risico van € 360 niet willen betalen.

Het budget is een probleem, maar ook de organisatie en het gevoel van urgentie voor zelfmoordpreventie, geeft Lyna Polikar aan. Zij en haar partners van onder andere 113online doen er alles aan om aandacht te krijgen voor uitvoering van de richtlijn. ‘De lijnen tussen instellingen zouden korter moeten,’ zegt zij, ‘zodat er sneller overleg kan zijn, bijvoorbeeld om iemand die suïcidaal is, zo snel mogelijk in behandeling kan plaatsen. ‘ Ik ben ervan overtuigd dat het sneller en beter kan, zelfs al zijn de budgetten krap, als er maar goede afspraken worden gemaakt. Je denkt soms: waarom moet het toch zo moeilijk zijn? Maar in de praktijk is het al een groot probleem om contact te krijgen met de juiste persoon in een GGZ-organisatie.’

Zelfmoord wordt nog te vaak gezien als iets dat erbij hoort, constateert Lyna. En het gaat daarbij om relatief kleine aantallen. ‘Wij zeggen: er gaan in Amsterdam aan zelfmoord nog altijd drie keer zoveel mensen dood als aan verkeersongelukken. Zelfmoord is een daad van uiterste wanhoop. We mogen niet accepteren dat mensen zó ver komen.’