Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Nationale belangstelling voor gatekeeperstraining

16 december 2015

Een van de grootste pijlers van het programma Suïcidepreventie is nog steeds de gatekeeperstraining, een training in het vroegtijdig herkennen en bespreekbaar maken van suïcidaliteit.

Een eerlijk gesprek over zelfmoordgedachten, zo is gebleken, kan heel veel steun geven en ruimte creëren voor hulpverlening. De training is bedoeld voor beroepskrachten of vrijwilligers die via hun werk met suïcidale mensen in aanraking kunnen komen, zoals huisartsen, schoolverpleegkundigen, decanen, politiemedewerkers, sleutelfiguren van etnische groepen en anderen uit de periferie van de hulpverlening.

Omdat zelfmoord relatief vaak voorkomt onder mensen die arbeidsongeschikt zijn, is in 2015 vooral ingezet op training van bedrijfsartsen en bedrijfsmaatschappelijk werkers van de gemeente Amsterdam en arbeidsdeskundigen, re-integratiebegeleiders en sociaal medisch verpleegkundigen van het UWV. Van januari tot en met november 2015 zijn er in totaal 18 gatekeeperstrainingen gegeven, ook bij ROC’s en in de jeugdbescherming.

De gatekeeperstrainingen kunnen op steeds meer belangstelling rekenen, ook in andere regio’s. Zo zijn bij de gemeente Almere dit jaar tien trainingen verzorgd. Lyna Polikar krijgt vragen uit het hele land. Sinds het begin van het project in 2011 zijn er in Amsterdam rond 1400 mensen getraind. Op dit moment doet de GGD Amsterdam samen met de VU en GGZ Friesland onderzoek naar de effectiviteit van de training.