Zoeken in GGD Amsterdam
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Samenwerking met 113online

16 december 2015

Een belangrijke partner in het programma Suïcidepreventie in Amsterdam is de stichting 113Online. 113Online biedt laagdrempelig anonieme hulpverlening en is aanjager en coördinator van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie.

Een van de doelen van de Agenda is implementatie van de Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag. Deze richtlijn biedt gedetailleerde handvatten voor inzicht in het gedrag van suïcidale patiënten en de inrichting van ketenzorg rond suïcidaliteit. Omdat deze ketenzorg nog zeer te wensen overlaat, zetten Lyna Polikar en Gerdien Franx van 113Online gezamenlijk zwaar in op het leggen van contacten met cruciale schakels in de zorgverlening.