Zoeken in GGD Amsterdam
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Casemanagement

5 december 2014

Jaarlijks worden in Nederland zo’n twintig duizend mensen op afdelingen voor spoedeisende hulp (SEH) behandeld voor pogingen tot suïcide. Via het Amsterdamse Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis bieden wij casemanagement aan suïcidepogers die nog niet in zorg zijn of bij wie twijfel bestaat over de continuïteit van de hulpverlening. Ongeveer tien procent van de doelgroep geeft aan geen behoefte aan begeleiding te hebben.

Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige Monique van Raan heeft sinds het begin van 2014 als casemanager 135 suïcidepogers aangemeld gekregen. De meeste heeft ze begeleid in telefonisch of face-to-face contact tijdens de eerste zes maanden na de poging. Belangrijke vragen vooraf: Is het al eerder gebeurd, was het gepland of een impuls, is er een psychiatrische diagnose, hoe ziet het huishouden eruit, wat zijn risico’s en beschermende factoren, hoe is het zelfbeeld van de cliënt? De casemanager stimuleert, motiveert, biedt structuur en probeert de suïcidepoging bespreekbaar te maken in het gezin of sociale netwerk. Ze denkt mee over passende hulp en een toekomstperspectief en geeft adviezen bijvoorbeeld over het omgaan met risico’s.

Verderop in deze nieuwsbrief een interview met twee ervaringsdeskundigen.