Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Projectleider Gerdien Franx van 113Preventie, over de landelijke agenda

5 december 2014

Op deze pagina - Projectleider Gerdien Franx van 113Preventie, over de landelijke agenda


'We mogen zelfmoord niet meer accepteren als iets dat erbij hoort'

Jan Mokkenstorm, directeur van 113online, zei het al. We moeten naar een Zero Suicide Mindset. Niet zeggen: ach het hoort er nou eenmaal bij. Nee. Gewoon niet meer accepteren dat mensen wanhopig genoeg worden om uit het leven te stappen! Gerdien Franx: 'Het punt is: we weten wat er beter kan. We hebben het alleen nog niet genoeg geprobeerd.'

Diagnostiek

Gerdien is aangesteld als projectleider van 113Preventie juist om veranderingen aan te jagen. Met een team van vijf kwartiermakers werkt zij aan verbetering binnen vijf sectoren.

Zorg staat daarin bovenaan. Het is belangrijk dat huisartsen signalen van suïcidaliteit snel weten op te pikken en dat zij hierin optrekken met de ketenpartners. ‘De in 2012 tot stand gekomen richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag heeft alle aanbevelingen al op een rij gezet,’ zegt Gerdien. ‘Wij gaan daar nu over in gesprek, met huisartsen, GGZ-instellingen, GGD’en, ziekenhuizen. We vragen hoe het ervoor staat, wat belemmeringen zijn, wat nodig is. En we monitoren de veranderingen.’

Training

‘Er is een basistraining voor gatekeepers, die wordt nu toegesneden op verschillende doelgroepen. Het onderwijs bijvoorbeeld, daar is het belangrijk signalen op te pikken en bespreekbaar te maken. Ook deurwaarders, schuldhulpverleners en andere partijen uit de sociaal-economische sector kunnen een grote rol spelen in de signalering. Zij zien een hoop mensen die diep in de problemen zitten.’Op de nieuw ingerichte website van 113Preventie is het project Suïcidepreventie in Amsterdam opgenomen als een van de best practices. Ook Prorail, actief in maatregelen bij gevaarlijke locaties, is een belangrijke partner.

Media

De media vormen een misschien wat onverwachte partij. Het beeld van de tragische held die zelfmoord pleegt, heeft meer dan eens tot navolging geleid, zo is gebleken. 113Preventie wil dit voorkomen door terughoudendheid in berichtgeving. ‘Feiten en cijfers presenteren is goed,’ zegt Gerdien, ‘maar subjectieve of uitgebreide informatie over de wijze of toedracht van de zelfmoord kan beter achterwege blijven.’ De Ivonne van de Ven Stichting heeft een richtlijn voor de media opgesteld en diverse journalistieke opleidingen hebben een lesonderdeel hierover opgenomen. Voor de sociale media wordt gezocht naar manieren om mensen die op internet naar suïcide zoeken, naar hulp te begeleiden.’

Urgentie

Euthanasie is niet expliciet als aandachtspunt in het project opgenomen, maar het spreekt vanzelf, geeft Gerdien aan, dat een goed euthanasiebeleid bijdraagt aan het verminderen van zelfmoord.

‘De kern is natuurlijk te voorkomen dat mensen überhaupt over zelfmoord beginnen na te denken.’ Het is een lange weg te gaan, erkent de projectleider, die ook werkt voor het Trimbos-instituut en die vorig jaar promoveerde op implementatie van wetenschappelijke kennis in de praktijk van de GGZ. Zij is blij dat het gevoel van urgentie in ieder geval door steeds meer partijen wordt gedeeld. ‘We moeten vasthouden! Het aantal verkeersdoden is ook niet in één jaar teruggedrongen tot het niveau van nu (570 in 2013). Daarvan werd op een zeker moment ook gezegd: en nu accepteren we het niet meer.’

Of bezuinigingen in de zorg verbeteringen niet in de weg zullen staan? Gerdien Franx denkt van niet. ‘Integendeel, zou ik bijna zeggen. Productiedruk is er altijd. Alleen kwaliteit kan daar verbetering in brengen. In opleidingen voor de zorg is steeds meer aandacht voor procesoptimalisatie, reflectie op het handelen, allerlei kwaliteitselementen. Suïcidaliteit zal daar straks een vast onderdeel van zijn. Het gaat erom dat je je elke dag afvraagt wat je morgen beter kunt doen.’