Zoeken in GGD Amsterdam
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Zorg voor nabestaanden

5 december 2014

In Amsterdam blijven twee gespreksgroepen voor nabestaanden van suïcideplegers bestaan:

  • Ondersteuningsgroep voor nabestaanden na zelfdoding bij Prezens

Aanmelden of meer informatie: Via het secretariaat Preventie van Prezens (onderdeel van GGZ inGeest). In Amsterdam 020-788 6333 of preventie@prezens.nl

http://www.prezens.nl/volwassenen/hulp-a-z/totaalaanbod/andere-klachten/nabestaanden/

  • Groepsgesprekken met lotgenoten bij PuntP

Aanmelden of meer informatie: PuntP Preventie (onderdeel van Arkin), 020-5901330 of preventie@puntp.nl

http://www.puntp.nl/preventie/ons-aanbod/gespreksgroepen/gespreksgroep-voor-nabestaanden-na-zelfdoding

Bij beide ggz-instellingen zijn ook individuele gesprekken mogelijk.