Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Onderzoek onder klanten van Amsterdamse prostituees

27 januari 2016

Op deze pagina - Onderzoek onder klanten van Amsterdamse prostituees


Onderzoek onder klanten van prostituees in de vergunde sector in Amsterdam. Het onderzoek schetst een beeld van mannen die in 2013-2014 klant waren bij Amsterdamse prostituees werkzaam in de raamprostitutie, bij clubs of bij escortbureaus. De belangrijkste informatiebronnen binnen het onderzoek zijn prostituees en klanten. Het onderzoek biedt inzicht in: - Omvang klantenpopulatie in Amsterdam - Kenmerken klanten - Kenmerken prostitutiebezoek - Houding van klanten t.a.v. misstanden in de prostitutie - 5 verschillende klantprofielen op basis van houding t.a.v. misstanden.

Doel

Klanten kunnen een belangrijke signalerende rol vervullen bij de aanpak van misstanden in de Amsterdamse prostitutiebranche. Daarom wil het Programma Prostitutie Amsterdam meer inzicht verkrijgen in de huidige klantenpopulatie van prostituees in de vergunde sector in Amsterdam. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kan het Programma Prostitutie Amsterdam specifieke interventies ontwikkelen gericht op signalering en melding van misstanden binnen de prostitutiebranche door klanten van prostituees.

Doelgroep

Prostituees werkzaam in de vergunde sector in Amsterdam; klanten van prostituees in Amsterdam.

Meer informatie

Afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie (EGZ)
tel (020) 555 5495
E-mail: eg@ggd.amsterdam.nl