Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Vlinders in je buik

27 januari 2016

Op deze pagina - Vlinders in je buik


‘Vlinders in je buik' is een programma voor relationele en seksuele vorming in alle leerjaren van het basisonderwijs in Amsterdam.

De GGD verzorgt de ondersteuning van basisscholen bij het inpassen van het onderwerp in hun lesprogramma, de bijscholing van docenten en voorlichting aan de ouders. Doel is het leggen van een basis voor gezond seksueel gedrag en vergroten van de seksuele weerbaarheid bij kinderen en daarmee het terugdringen van grensoverschrijdend gedrag en soa en van ongeplande zwangerschappen op jonge leeftijd. Doelgroep van het programma zijn basisschoolleerlingen die opgroeien in gezinnen waar relatief weinig over seksualiteit wordt gesproken. De lessen worden gegeven aan de hand van het pakket ‘Relaties en Seksualiteit’ aangevuld met folders, brochures en boeken. ‘Relaties en Seksualiteit’ is een programma voor alle leerjaren in het basisonderwijs met veel aandacht voor een gezonde relationele vorming. De ouderbijeenkomsten zijn vooral gericht op informatievoorziening en op uitwisseling van ideeën door ouders onderling. De school kan ‘Vlinders in je buik’ uitvoeren tijdens de landelijke ‘Week van de Lentekriebels’, maar kan ook kiezen voor een meer gespreide implementatie. Om goede inbedding te bevorderen onderhoudt de GGD meerdere schooljaren contact met de school.

Doel

Terugdringen van grensoverschrijdend gedrag, soa en ongeplande zwangerschappen op jonge leeftijd door in de periode 2009-2013 op 30-35 scholen geselecteerde basisscholen kwalitatief goede seksuele vorming te stimuleren.

Doelgroep

Basisschoolleerlingen uit alle leerjaren en uit gezinnen waar niet of nauwelijks aandacht is voor positieve seksuele vorming. Intermediaire doelgroepen zijn de leerkrachten die de lessen verzorgen en de ouders.

Meer informatie

Afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie (EGZ)
tel. (020) 555 5495
E-mail: eg@ggd.amsterdam.nl