Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Dierenwelzijnsorganisaties

3 januari 2013

Dierplaagbeheersing hecht veel waarde aan goed overleg met de dierenwelzijnsorganisaties in Amsterdam en omstreken. De dierenwelzijnsorganisaties zijn voor ons een belangrijk klankbord. Wij waarderen hun inbreng bij de omschakeling van de traditionele bestrijdingsmethodieken naar preventieve dierplaagbeheersing.

Vanaf 2009 organiseert Dierplaagbeheersing gemiddeld 4 bijeenkomsten per jaar om gezamenlijk te spreken over stedelijk dierenwelzijnsbeleid, het beleid van Dierplaagbeheersing, stedelijke campagnes e.d.