Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
 • Home
 • Dierplagen
 • Geen ongediertebestrijding, maar dierplaagbeheersing (visie en beleid)
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Geen ongediertebestrijding, maar dierplaagbeheersing (visie en beleid)

10 mei 2016

De bekendste methode om overlast van ongedierte aan te pakken, is het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Omdat dit vaak niet doeltreffend en zeker niet diervriendelijk is, heeft Dierplaagbeheersing een nieuwe/andere visie ontwikkeld om met knaagdieren, insecten en vogels om te gaan. Mens en dier leven namelijk meestal tevreden samen en we willen het woord ‘ongedierte’ daarom niet meer gebruiken.

Als er overlast ontstaat, gaan we samen met u op zoek naar de oorzaak en bespreken we duurzame maatregelen om hinder in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Dierplaagbeheersing heeft als uitgangspunt dieren zoveel mogelijk te laten leven.

Overlast voorkomen

Een gezonde leefomgeving is voor zowel mensen als dieren belangrijk. U kunt zelf meewerken aan een gezonde leefomgeving en overlast voorkomen.

 1. Bewaar voedsel in goed afsluitbare bakken of potten
 2. Zorg dat afval onbereikbaar is voor dieren
 3. Voorkom dat dieren binnen kunnen komen - denk aan uw huis, de schuur, de kelder
 4. Overleg met uw buurtgenoten - vaak bent u niet de enige met overlast
 5. Voer dieren alleen als ze zelf geen voedsel kunnen vinden
 6. Geef dieren voedsel dat zij ook in de natuur eten - zaden, granen, gras, groenvoer
 7. Laat nergens voedselresten liggen

Preventieve dierplaagbeheersing: het kán diervriendelijk!

Sinds 2010 heeft de afdeling Dierplaagbeheersing van de GGD Amsterdam de visie om op preventieve wijze dierplagen beheersbaar te maken. In de branche wordt deze methodiek IPM genoemd. IPM staat voor: Integrated Pest Management. Doel van het werken volgens de IPM-methode voor de GGD is het nemen van (preventieve) maatregelen, waardoor overlast en schade van knaagdieren, vogels en insecten bij voorkeur worden voorkomen, maar in ieder geval beheersbaar blijven, waarbij geen of zo min mogelijk biociden worden gebruikt en een zo diervriendelijk mogelijke werkwijze wordt gehanteerd.

Met de IPM-aanpak wordt niet aan symptoombestrijding gedaan (dieren doden), maar wordt daadwerkelijk het probleem opgelost (oorzaken structureel wegnemen).

Zoals te zien in het onderstaande schema, werkt IPM volgens de volgende stappen:

Stap 1. beïnvloeden van omgevingsfactoren (zoals hygiëne en menselijk gedrag);
Stap 2. aanbrengen van mogelijke wering (zoals duivenpennen en het afsluiten van roosters);
Stap 3. biologische wering (zoals schimmels en biologische middelen/materialen);
Stap 4. biociden.

Plan van aanpak

In februari 2010 is een plan van aanpak opgesteld om deze preventieve en diervriendelijke manier van werken daadwerkelijk door te voeren in de periode 2010-2012. Aan alle klanten wordt in die 3 jaar gevraagd of zij instemmen met deze andere benadering en beheersing van overlast van dieren. Kiest een klant voor de IPM-methode, dan houdt dat in dat hij de intentie heeft om de preventieadviezen van de dierplaagbeheerder serieus, en waar (redelijkerwijs) mogelijk, op te nemen in hun bedrijfsvoering. Vanaf 2012 worden alleen klanten aan het klantenbestand toegevoegd die de IPM- methodiek ondersteunen.

Overigens valt in de komende periode te verwachten dat ook andere bedrijven in de branche deze methode zullen gaan integreren in hun werkwijze, omdat het opgenomen zal worden in de wettelijke verordening: “Een juist gebruik omvat tevens de rationele toepassing van een combinatie van fysische, biologische, chemische of andere maatregelen, waardoor het gebruik van biociden tot het strikt noodzakelijke wordt beperkt”.

Preventieadviezen DPB

De acquisiteur/dierplaagbeheerder inventariseert de mate van overlast bij de klant. Daarbij wordt direct geadviseerd over:

 • omgevingsfactoren (groen, bestrating, buitenkant pand);
 • hygiëne (afvalverwerking, beschikbaar voedsel, kwaliteitseisen, schoonmaak);
 • bouwkundige aspecten (afschermen mogelijkheden binnentreden/verspreiden);
 • bedrijfsvoeringaspecten (transport goederen, leveranciers).

Is de overlast zodanig dat er (tijdelijk) toch dieren moeten worden gedood, dan adviseren we klanten eerst het gebruik van klapvallen. Ook kan (periodiek) een klantaudit worden uitgevoerd om de kwaliteit van dienstverlening te bevorderen en klanten de afzonderlijke adviezen in één rapportage aan te bieden.

Logboek

Een digitaal logboek is (nog steeds) in ontwikkeling. Tot de digitale versie er is werkt DPB nog met papieren versie, die bij de klant wordt bewaard.

In dat logboek staat informatie over de route die door de plaagdierbeheerser wordt gelopen, welke middelen er worden gebruikt, waar de lokaasdozen staan en of aanwezigheid van dieren wordt geconstateerd. Het logboek wordt na elk bezoek bijgewerkt met de informatie die uit dat bezoek naar voren komt. Daarin noteert de dierplaagbeheerser ook de adviezen die aan de opdrachtgever worden gegeven, doorgaans over wering en hygiënemaatregelen.

Biociden

Passend in onze visie zetten we biociden alleen op tijdelijke basis in én dan nog gerícht (EHBO). De middelen die we gebruiken:

Als er binnen overlast van muizen is gebruiken we:

 1. Een middel met de werkzame stof Difenacum;
 2. Een middel met de werkzame stof Difethialon;
 3. Een middel met de werkzame stof Bromadiolon, dit is een blokvormig lokaas en het wordt ingezet als korrelvormig niet kan).

Gebruiksaanwijzing voor alle 3 de middelen is: controle binnen 3 á 4  dagen. Als we e.a. goed in logboek bijhouden, dan kunnen we dit verlengen/termijnen met klanten aanhouden.

Bij geen overlast, maar wel de wens tot monitoren worden non-tox blokjes ingezet.

Als een klant lijmplanken inzet om muizen te doden

In het kader van integriteit én onze eigen visie, hebben we het volgende beleid:
Treffen wij tijdens de ronde een of meer lijmplaten aan dan spreken we daarover met de klant. Het gebruik van lijmplanken is wettelijk verboden en DPB keurt het gebruik sterk af. Het is in onze visie een zeer dieronvriendelijke methode. Daarnaast melden we de klant: “als de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) lijmplanken aantreft, volgt een fikse boete”.

Bij overlast van knaagdieren buiten en bij ratten in/om woningen gebruiken we (in volgorde):

 1. Een middel met de werkzame stof Bromadiolon, dat wordt ingezet bij projecten of contracten. Gebruiksaanwijzing: geen controlefrequentie aangegeven;

 2. Een middel met de werkzame stof Bromadiolon, dat wordt ingezet in/om woningen. Dit wordt direct in de verversbak van de doos geplaatst. Voor ratten in/om woningen wordt het in een opengemaakt plastic zakje toegepast. Gebruiksaanwijzing: controle (twee)wekelijks;

 3. Bij geen overlast, maar wel wens tot monitoren wordt gewerkt met waarneming op de aanwezigheid van voedsel of sporen.

 4. Non-tox kan worden ingezet, maar als uitzondering. Gebruiksaanwijzing: geen controlefrequentie aangegeven.

Er wordt gewerkt met stalen kisten in de openbare ruimte die worden verankerd. Voor ratten in/om woningen worden de wat grotere plastic dozen gebruikt (geen verankering). Bij losse behandelingen/vaste contracten wordt bij het laatste bezoek alles (biocide/dozen) verwijderd. In contracten is opgenomen dat alle materialen worden verwijderd.


Bij overlast van insecten gebruiken we:

Kakkerlakken
 • 1e behandeling: een middel met de werkzame stof Imidacloprid
 • 2e behandeling (na 4 weken): een middel met de werkzame stof Indoxacarb
 • voor 1e en 2e behandeling is ook een middel met de werkzame stof Fipronil mogelijk
 • ook kunnen (voor insecten legale) lijmplaten worden gebruikt
Mieren een middel met de werkzame stof Imidacloprid
Wespen een middel met de werkzame stof Permethrin
Vliegende insecten een middel met de werkzame stof Pyrethrine, ruimte 4 uur niet betreden
Alle insecten
 • een middel met de werkzame stof Cyfluthrin, niet te gebruiken bij kinderen onder 5 jaar – ruimte 2 uur niet betreden
 • een middel met de werkzame stof Bendiocarp, te gebruiken als er kleine kinderen in huis zijn - ruimte 2 uur niet betreden
Kruipende insecten een middel met de werkzame stof Bendiocarp

Middelen die we als extra levering kunnen aanbieden

 • Om vliegende insecten te vangen/te kunnen determineren worden lampen gebruikt, met verwisselbare lijmplaten;
 • Een fruitvliegenval met limonade-extract, werking 1 maand.

Weringprogramma DPB

We doen géén grote weringopdrachten voor klanten. Wat we wel doen:

1. Advisering
We geven vooral gedetailleerde adviezen over wering (in logboek/mondeling bespreken met contactpersoon): waar wering wenselijk is en zonodig, welke soort wering.

2. Kleine wering
We voeren tijdens onze reguliere bezoeken kleine weringklusjes uit. We werken dan met roestvrijstalen sponsen en mousestop. Als een plek is dichtgemaakt door ons, dan wordt die plek schoongemaakt, het lokaas ververst en de actie genoteerd in het logboek, opdat tijdens het volgende bezoek goed gezien kan worden of die bepaalde plek geen sporen van overlast meer heeft.

3. Verbouwing/renovatie
Als een klant gaat verbouwen, bieden we aan mee te denken in de fase vóór daadwerkelijke verbouwing, om op die manier wering direct mee te kunnen nemen in het project. En ook kunnen we aanbieden tijdens de verbouwing adviezen te geven.

Het adviespunt

Bij het adviespunt worden onderstaande middelen verkocht, in samenhang met adviezen over wat men zelf kan doen om overlast met diervriendelijke methoden op te lossen:

Insecten

 • Mierenpoeder (werkzame stof Imidacloprid);
 • Spuitbus kruipende insecten (werkzame stof Permethrin/Petramethrin);
 • Wespen (werkzame stof Deltamethrin);
 • Houtworm (werkzame stof Permethrin).

Muizen

 • Bus met een middel met de werkzame stof Difenacum voor het vullen van 5 kartonnen doosjes.

Diervriendelijke /Non-tox materialen

 • Inloopval voor muizen;
 • Een middel om kleine gaten te dichten waarmee de doorgang voor muizen is geblokkeerd;
 • Vogelmobiel voor het afschrikken van duiven;
 • Insecten vangstok (om niet met de hand insecten te hoeven aanraken);
 • Kunststof wespennest;
 • Lijmplaat (legaal voor insecten), om de aanwezigheid kakkerlakken vast te stellen;
 • Kleermotval (om de aanwezigheid vast te stellen);
 • Duiven zelfhulppakket (om duiven te weren van een balkon).