Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Dierplaagbeheersing voor bedrijven en stadsdelen

6 januari 2014

Dierplaagbeheersing is gericht op het beheersbaar maken van overlast door vogels, knaagdieren en insecten, het liefst zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Naast afzonderlijke bezoeken bieden wij bedrijven vaak een serviceovereenkomst aan van een aantal bezoeken per jaar. De frequentie is afhankelijk van de locatie en de soort overlast.
De bezoeken zijn gericht op inventarisatie van de oorzaak van de overlast en op duurzame maatregelen om de overlast tegen te gaan. Onderdelen van de inventarisatie zijn:

 • de omgeving van de locatie (bijvoorbeeld de hoeveelheid en de soorten groenvoorziening, overlast bij buren);
 • hygiëne (de aanwezigheid van voedsel en/of afval, verplichting diverse normen);
 • bouwkundige aspecten en bedrijfsvoering (voorkomen dat dieren binnenkomen);
 • controle van kennis over dieren die overlast kunnen veroorzaken.

De volgende modules zijn ook onderdeel van de dienstverlening van Dierplaagbeheersing:

 1. 1 - Begeleiding (ver)bouw
  Adviezen bij (ver)bouw over te gebruiken materialen, maximale wering van panden, groenvoorziening. Zo kunt u voorkomen dat u in de toekomst bestrijdingsmiddelen nodig hebt.
 2. 2 - Voorlichting/workshops
  Dierplaagbeheersing geeft op scholen en bedrijven regelmatig voorlichting over overlast van dieren. We leggen uit hoe overlast ontstaat en hoe burgers, bedrijven en stadsdelen zelf kunnen handelen om overlast te voorkomen. We bieden ook workshops aan voor ondernemingen die werken met een hygiënecode.
 3. 3 - Project voor openbare ruimte
  Bewaking en registratie van de hoeveelheid dieren die overlast kunnen geven door speciaal hiervoor ontwikkeld voedsel, zonder bestrijdingsmiddel, aan te bieden en te wegen hoeveel is opgenomen. Daar waar dit noodzakelijk is, kunnen vervolgens gericht en tijdelijk bestrijdingsmiddelen worden ingezet.
 4. 4 - Klantaudit
  Bij een basisovereenkomst inventariseren we wat de oorzaak van de overlast is en geven we advies over de maatregelen die nodig zijn. U kunt ervoor kiezen deze inventarisatie regelmatig te laten uitvoeren. Dan voeren we dus een klantaudit bij u uit. Voor bedrijven die werken met bijvoorbeeld een hygiënecode, kan een externe audit verplicht zijn.

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact met ons op. Dierplaagbeheersing is op werkdagen te bereiken van 8.00-16.30 uur via telefoonnummer 020 555 5600. Ook kunt u het contactformulier gebruiken.