Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Informatie voor stadsdelen

6 januari 2014

Op deze pagina - Informatie voor stadsdelen


Richtlijnen Dierplaagbeheersing

Informatiebladen met informatie en richtlijnen voor uitvoerders bij het oplossen van dierplagen in het openbare terrein.

Naslagwerk

Deze verzameling van informatiebladen is gemaakt bij de nota 'Beleid en aanpak van schade of overlast door dieren in de openbare ruimte'.
Het doel hiervan is om eenduidige en centrale kennisbank te hebben die beheerders een leidraad biedt bij de aanpak van dierplagen in de openbare ruimte.

Actualiteit

De informatiebladen hebben als doel actueel te zijn, en kunnen dus beschouwd worden als “levende documenten”. Nieuwe ervaring en kennis wordt hierin opgenomen. Indien nodig zullen er in de loop der tijd nieuwe (overlast gevende) diersoorten worden toegevoegd.

Onderdelen

De informatiebladen zijn opgebouwd uit drie onderdelen:

  1. Wettelijke status en Gezondheidsrisico’s
    Dit geeft aan wat moet, verstandig is, kan en niet kan bij het bestrijden van overlast.
  2. Algemene soortinformatie
    Dit geeft achtergrondinformatie, zodat iedereen begrip krijg hoe en waarom er op bepaalde plekken de desbetreffende dieren leven.
  3. Methode die de gemeente Amsterdam hanteert bij de aanpak van probleemlocaties
    Dit is de afgestemde werkwijze die stadsbreed gehanteerd wordt. Deze sluit zo goed mogelijk aan bij eventuele richtlijnen die individuele stadsdelen reeds hebben opgesteld. Dankzij het werk vanuit verschillende stadsdelen is er al veel kennis verzameld.

Dierplagen (download informatiebladen)

Belangrijke bronnen zijn:

Zie ook