Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Duiven

10 mei 2016

In het kort

Informatie over duiven. Op welke manier kunt u overlast van ze ervaren, wat zijn de gezondheidsrisico's en wat kunt u zelf of de GGD doen om overlast te voorkomen?


In Nederland komen verschillende duivensoorten voor. De tamme stadsduif die overal in grote steden leeft stamt bijvoorbeeld af van de Rotsduif. Soorten als de Houtduif, Holenduif en Turkse tortel komen ook regelmatig voor. Mannetjesduiven worden doffer genoemd, vrouwtjes duivin of duif. Sinds mensenheugenis worden duiven gebruikt als postduif door hun uitstekende oriëntatievermogen. Duiven zijn in de ene cultuur een delicatesse, in de andere een symbool van vrede of liefde.

Duiven horen bij de stad Amsterdam. Amsterdammers ervaren hun aanwezigheid op verschillende manieren. Veel mensen genieten van duiven, bijvoorbeeld op pleinen of bij een fontein. Sommige Amsterdammers noemen duiven vliegende ratten. Duivenoverlast komt voornamelijk als zij nesten maken op of tegen gebouwen. De natuurlijke vijanden van duiven zijn slechtvalken, haviken, sperwers en katten.

Op welke manier kunt u overlast van duiven ervaren?

Duiven kunnen geluidsoverlast geven. Daarnaast kan aanwezigheid van duivennesten op bijvoorbeeld balkons leiden tot overlast van duivenpoep.

Zijn er risico’s voor de gezondheid?

In nesten en uitwerpselen van duiven kunnen veel verschillende beestjes leven, zoals vogelmijt en ziekteverwekkende organismen. Uit een onderzoek blijkt dat er bij gemiddeld 8% van de duiven een bacterie in hun poep zit die de papegaaienziekte veroorzaakt. Deze bacterie kan leiden tot een longontsteking bij mensen. Jaarlijks krijgt Dierplaagbeheersing tussen de 10 en 25 meldingen van vogelmijt die in de nesten van duiven leeft. Als de duiven uitvliegen, gaat de vogelmijt op zoek naar een andere gastheer, bijvoorbeeld de mens. De kans dat u ziek wordt van duiven is erg klein. U kunt ervoor zorgen dat duiven geen nesten maken in de buurt van of tegen uw huis, zodat u niet in aanraking komt met ontlasting en huidschilfers van duiven. In Nederland wordt de overdracht van ziektes via duiven niet centraal onderzocht en geregistreerd. Daardoor is niet precies bekend hoe vaak ziekteverschijnselen kunnen worden gerelateerd aan duiven.

Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen?

Om een duivenplaag en daardoor duivenoverlast te voorkomen, is het belangrijk dat duiven niet broeden op uw balkon. In het adviespunt verkopen we duivenpinnen, waarmee u kunt voorkomen dat duiven op de rand van het balkon gaan zitten. Met gaas kunt u eventueel uw hele balkon ontoegankelijk voor duiven maken. Een andere mogelijkheid is om cd-schijfjes op uw balkon te hangen. U kunt ook een driedimensionale vlieger in de vorm van roofvogel of een plastic roofvogel op het balkon plaatsen om te voorkomen dat duiven op uw balkon landen (roofvogels zijn natuurlijke vijanden van duiven).

Als er eenmaal een nest aanwezig is, is het nest verwijderen een goede oplossing. U moet dan wel een mondkap voordoen om inademing van schadelijke stoffen te vermijden en handschoenen dragen. Het verwijderen van nesten mag alleen na het uitvliegen van de jonge duiven te gebeuren, om te voorkomen dat er vogels dood gaan.

U kunt dit zelf doen, maar u kunt het ook aan ons vragen. Het verwijderen van nesten van andere vogels (dus ook andere duivensoorten) is wettelijk verboden. Ook moeten nesten met rust gelaten worden.

Anders voeren

De GGD Amsterdam is samen met de stadsdelen in het najaar van 2009 de campagne Anders voeren gestart. Als Amsterdammers geen overlast willen van vogels en/of knaagdieren, dan is het belangrijk om duiven alleen natuurlijk voedsel aan te bieden als zij dat nodig hebben. Ook voor de gezondheid van duiven is dat beter. Heeft u de indruk dat duiven te veel en niet geschikt voedsel krijgen en er daardoor overlast ontstaat in de openbare ruimte? Praat erover met uw buurtbewoners of neem contact op met uw stadsdeel.

Wat kan Dierplaagbeheersing doen?

Ons uitgangspunt is dat wij dieren zoveel mogelijk laten leven en milieuvriendelijk werken. We gaan samen met u op zoek naar de oorzaak en helpen u de overlast op structurele wijze aan te pakken. Zo bespreken we duurzame maatregelen om hinder in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Als u overlast hebt van duiven, dan kunt u telefonisch advies krijgen of langskomen in het adviespunt. Een huisbezoek is nodig om u te helpen de oorzaak van de overlast te vinden. Vervolgens stellen wij samen met u vast welke maatregelen nodig zijn.
Duiven vangen en vervolgens duiven doden past niet in de visie van Dierplaagbeheersing: wij doden geen vogels, wij gaan samen met u op zoek naar de best passende oplossing, zoals:

  • nestbeheer (bijvoorbeeld ervoor zorgen dat eieren niet uitkomen of het plaatsen van duiventillen waar de aantallen duiven in de gaten wordt gehouden);
  • duivenwering (bijvoorbeeld het plaatsen van netten, gaas of pennen);
  • reinigen en weghalen van nesten;
  • voorlichting over de wijze van voeren van vogels in de openbare ruimte.

Voor een aantal stadsdelen verzorgt Dierplaagbeheersing het nestbeheer in samenwerking met diervriendelijk werkende faunadeskundigen.

Kosten

Als u overlast heeft dan adviseren we u graag. Dit kan telefonisch en/of bij het adviespunt. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Er kunnen wél kosten aan de orde zijn als u kiest voor een bezoek aan huis of een behandeling door een dierplaagbeheerder (bij behandeling worden de kosten van huisbezoek op de totale rekening in mindering gebracht). Die kosten worden altijd vooraf met u besproken. In bepaalde gevallen zijn de kosten voor rekening van de huiseigenaar.
Voor bedrijven/instellingen worden vrijblijvende offertes opgesteld.

Ervaart u overlast in de openbare ruimte dan kunt u uw stadsdeel benaderen. Over het algemeen zal de afdeling Dierplaagbeheersing dan, in opdracht en op kosten van het stadsdeel, maatregelen nemen om de overlast beheersbaar te krijgen.

Kijk hieronder naar een filmpje over stadsduiven: