Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Eenden

9 mei 2016

In het kort

Informatie over eenden. Zijn er gezondheidsrisico's en wat kunt u zelf doen, of de GGD, om eventuele overlast te voorkomen?


De eend die in Amsterdam het meeste voorkomt, is de wilde eend. Ook leven er muskuseenden. Eenden hebben zwemvliezen, waterafstotende veren en zijn over het algemeen goede vliegers. Bij de meeste soorten zijn de mannetjes kleurig, de vrouwtjes hebben schutkleuren. De snavel is breed en plat, uitstekend geschikt voor het eten van plantaardig voedsel. Ze eten verschillende soorten voedsel, waaronder gras, waterplanten en insecten. Eenden maken nesten op beschutte en begroeide plekken. De vrouwtjes bekleden het nest meestal met dons dat ze uit hun borst plukken.

Op welke manier kunt u overlast van eenden ervaren?

Over het algemeen geven eenden geen overlast. De meeste Amsterdammers zien eenden als een welkome vogel in hun leefomgeving.

Zijn er risico’s voor de gezondheid?

De kans dat u ziek wordt van eenden, is erg klein. U kunt ervoor zorgen dat eenden geen nesten maken in de buurt van of tegen uw huis, zodat u niet in aanraking komt met dode eenden of ontlasting van eenden. In Nederland wordt de overdracht van ziektes via eenden niet centraal onderzocht en geregistreerd. Daardoor is niet precies bekend of ziekteverschijnselen kunnen worden gerelateerd aan eenden.

Botulisme

Om botulisme te voorkomen (een vorm van voedselvergiftiging die vooral in de zomer slachtoffers maakt onder watervogels) is het belangrijk dat dode watervogels uit het water worden gehaald. U kunt dode vogels die in het water liggen melden bij uw stadsdeel.

Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen?

De GGD Amsterdam is samen met de stadsdelen in het najaar van 2009 de campagne Anders voeren gestart. Als Amsterdammers geen overlast willen van vogels en/of knaagdieren, dan is het belangrijk om eenden alleen natuurlijk voedsel aan te bieden als zij dat nodig hebben. Ook voor de gezondheid van eenden is dat beter. Hebt u de indruk dat eenden te veel en niet geschikt voedsel krijgen en er daardoor overlast ontstaat in de openbare ruimte? Praat erover met uw buurtbewoners of neem contact op met uw stadsdeel.

Wat kan Dierplaagbeheersing doen?

Ons uitgangspunt is dat wij dieren zoveel mogelijk laten leven en milieuvriendelijk werken. We gaan samen met u op zoek naar de oorzaak en helpen u de overlast op structurele wijze aan te pakken. Zo bespreken we duurzame maatregelen om hinder in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Als u overlast hebt van eenden, dan kunt u telefonisch advies krijgen of langskomen in het adviespunt. Een huisbezoek is ook mogelijk. Dierplaagbeheersing doodt geen vogels, wij gaan samen met u op zoek naar de best passende oplossing. Dit doen we regelmatig in samenwerking met diervriendelijk werkende faunadeskundigen.

Kosten

Als u overlast heeft dan adviseren we u graag. Dit kan telefonisch en/of in het adviespunt. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Er kunnen wél kosten aan de orde zijn als u kiest voor een bezoek aan huis of een behandeling door een dierplaagbeheerder (bij behandeling worden de kosten van huisbezoek op de totale rekening in mindering gebracht). Die kosten worden altijd vooraf met u besproken. In bepaalde gevallen zijn de kosten voor rekening van de huiseigenaar.
Voor bedrijven/instellingen worden vrijblijvende offertes opgesteld.

Ervaart u overlast in de openbare ruimte dan kunt u uw stadsdeel benaderen. Over het algemeen zal de afdeling Dierplaagbeheersing dan, in opdracht en op kosten van het stadsdeel, maatregelen nemen om de overlast beheersbaar te krijgen.