Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Ganzen

9 mei 2016

In het kort

Informatie over ganzen. Zijn er gezondheidsrisico's en wat kunt u zelf doen, of de GGD, om eventuele overlast te voorkomen?


De tamme gans is een afstammeling van de grauwe gans. De tamme gans leeft over de gehele wereld. Tamme ganzen kunnen verschillende kleuren hebben. Ze zijn vaak wit, er zijn ook bruine en bonte tamme ganzen. Ganzen leven in familieverband. Als een mannetje en vrouwtje een koppel zijn geworden, dan blijven ze hun leven lang bij elkaar. Ganzen maken nesten op beschutte en begroeide plekken. Ze rusten in groepen en gaan ook groepsgewijs op zoek naar voedsel. Dit doen zij op open plekken langs het water.

Op welke manier kunt u overlast van ganzen ervaren?

Ganzen geven eerder hinder dan dat hun aanwezigheid een risico oplevert voor mensen. Een groep ganzen in de buurt van verkeer kan tot ongelukken leiden.

Zijn er risico’s voor de gezondheid?

De kans dat u ziek wordt van ganzen, is erg klein. U kunt ervoor zorgen dat ganzen geen nest maken in de buurt van of tegen uw huis, zodat u niet in aanraking komt met hun ontlasting en huidschilfers. In Nederland wordt de overdracht van ziektes via ganzen niet centraal onderzocht en geregistreerd. Daardoor is niet precies bekend of ziekteverschijnselen kunnen worden gerelateerd aan ganzen.

Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen?

De GGD Amsterdam is samen met de stadsdelen in het najaar van 2009 de campagne Anders voeren gestart. Als Amsterdammers geen overlast willen van vogels en/of knaagdieren, dan is het belangrijk om ganzen alleen natuurlijk voedsel aan te bieden als zij dat nodig hebben. Ook voor de gezondheid van ganzen is dat beter. Heeft u de indruk dat ganzen te veel en niet geschikt voedsel krijgen en er daardoor overlast ontstaat in de openbare ruimte? Neem dan contact op met uw stadsdeel.

Botulisme

Om botulisme te voorkomen (een vorm van voedselvergiftiging die vooral in de zomer slachtoffers maakt onder watervogels) is het belangrijk dat dode watervogels uit het water worden gehaald. U kunt dode vogels die in het water liggen, melden bij uw stadsdeel.

Wat kan Dierplaagbeheersing doen?

Ons uitgangspunt is dat wij dieren zoveel mogelijk laten leven en milieuvriendelijk werken. We gaan samen met u op zoek naar de oorzaak en helpen u de overlast op structurele wijze aan te pakken. Zo bespreken we duurzame maatregelen om hinder in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Bij overlast van ganzen kunt u telefonisch advies krijgen of langskomen bij het adviespunt. We kunnen u ook bezoeken. Dan stellen wij samen met u vast welke maatregelen nodig zijn. Dierplaagbeheersing doodt geen vogels, wij gaan samen met u op zoek naar de best passende oplossing, zoals:

  • nestbeheer (bijvoorbeeld ervoor zorgen dat eieren niet uitkomen);
  • ganzen vangen en herplaatsen (een plek zoeken waar ganzen geen overlast geven);
  • wering (bijvoorbeeld hekken plaatsen);
  • voorlichting geven over de wijze van voeren van vogels in de openbare ruimte.

Voor een aantal stadsdelen verzorgt Dierplaagbeheersing het nestbeheer in samenwerking met diervriendelijk werkende faunadeskundigen.

Kosten

Als u overlast heeft dan adviseren we u graag. Dit kan telefonisch en/of in het adviespunt. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Er kunnen wél kosten aan de orde zijn als u kiest voor een bezoek aan huis of een behandeling door een dierplaagbeheerder (bij behandeling worden de kosten van huisbezoek op de totale rekening in mindering gebracht). Die kosten worden altijd vooraf met u besproken. In bepaalde gevallen zijn de kosten voor rekening van de huiseigenaar.
Voor bedrijven/instellingen worden vrijblijvende offertes opgesteld.

Ervaart u overlast in de openbare ruimte dan kunt u uw stadsdeel benaderen. Over het algemeen zal de afdeling Dierplaagbeheersing dan, in opdracht en op kosten van het stadsdeel, maatregelen nemen om de overlast beheersbaar te krijgen.

Kijk hieronder naar een filmpje over ganzen: