Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Kakkerlakken

10 mei 2016

In het kort

Informatie over overlast door kakkerlakken. Hoe herkent u ze en wat zijn de eventuele gevaren voor de gezondheid. Wat kunt u zelf doen en wat kan de GGD voor u doen.


In Amsterdam komt de Duitse kakkerlak het meest voor. Deze kakkerlak is roodbruin van kleur en volwassen ongeveer 2,5 cm lang. Een jonge kakkerlak is zo groot als een speldenknop. Kakkerlakken houden niet van licht en laten zich overdag meestal niet zien. Ze gaan vooral in het donker op zoek naar voedsel en hebben een voorkeur voor vochtige en zoete voedingswaren. Als ze die niet vinden, dan kiezen ze voor huisstof, afval, vetdruppels, dode insecten, textiel en papier (bijvoorbeeld verpakking van etenswaren). Ook eten ze dode soortgenoten. De vrouwtjes van kakkerlakken produceren eipakketten, waar 20 tot 30 kakkerlakken uitkomen. Uit één eipakket kan dus al snel een plaag ontstaan.

Overzicht kenmerken

(Duitse kakkerlak):

  • Grootte: 10 - 15 mm
  • Kleur: lichtbruin met twee zwarte strepen op het borststuk
  • Duur van ei tot volwassen dier: 2 maanden (afhankelijk van de temperatuur)
  • Voorkeursplek: donkere, warme en vochtige plekken
  • Overlast/schade: aantasting van voedsel

Op welke manier kunt u overlast van kakkerlakken ervaren?

Kakkerlakken zijn er vaak in grote hoeveelheden, ze planten zich snel voort. De meeste mensen vinden het eng ze in huis te hebben.

Zijn er risico’s voor de gezondheid?

Kakkerlakken kunnen via urine en ontlasting ziektekiemen verspreiden, waardoor voedselvergiftiging, astma en/of huidziekten kunnen ontstaan. In Nederland wordt de overdracht van ziektes via kakkerlakken niet centraal onderzocht en geregistreerd. Daardoor is niet precies bekend hoe vaak ziekteverschijnselen kunnen worden gerelateerd aan kakkerlakken.

Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen?

Laat kakkerlakken altijd eerst onderzoeken bij het adviespunt van Dierplaagbeheersing. Het is niet eenvoudig om kakkerlakken te voorkomen, een goede hygiëne in en rond de keuken verkleint de kans op kakkerlakken. Het is belangrijk dat de kakkerlak geen voedsel en vocht vindt. Dit kan bijvoorbeeld door levensmiddelen in de koelkast of in goed afsluitbare voorraadbussen te bewaren en de temperatuur in huis zo laag mogelijk te houden (lager dan 20°C). Om verspreiding van en naar andere ruimten te voorkomen, kan het helpen om de kieren en naden rond cv-leidingen, vloerbedekking en aanrecht waar mogelijk te dichten met kit. Houdt u er rekening mee dat kakkerlakken onder meer via tweedehands meubilair, tassen en andere bagage in uw huis kunnen komen.

Als u last hebt van enkele kakkerlakken (ongeveer 5 tot 10), dan kunt u gebruikmaken van een val met feromonen (een chemische stof die lokkend werkt). De val bevat geen bestrijdingsmiddel en kan vrijwel overal worden gebruikt. Hiermee kunt u enkele kakkerlakken doden en een eventuele verdere verspreiding tegengaan.

Wat kan Dierplaagbeheersing doen?

Ons uitgangspunt is dat wij dieren zoveel mogelijk laten leven en milieuvriendelijk werken. We gaan samen met u op zoek naar de oorzaak en helpen u de overlast op structurele wijze aan te pakken. Zo bespreken we duurzame maatregelen om hinder in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Als u vermoedt dat u last hebt van kakkerlakken, laat dan een exemplaar onderzoeken bij het adviespunt van Dierplaagbeheersing. Wij voeren eerst een buurtonderzoek uit om na te gaan of buurtbewoners dezelfde klachten hebben. Behandeling van alleen uw woning en niet tegelijkertijd die van anderen geeft namelijk geen goed resultaat. Na dit onderzoek kunnen we starten met de behandeling. We gebruiken hiervoor gel, waardoor uitruimen van kastjes en dergelijke niet meer nodig is. Omdat kakkerlakken zich bij voorkeur op vochtige en donkere plaatsen vestigen, worden vooral keuken, badkamer, toilet, plinten en leidingen behandeld.

Kosten

Als u overlast heeft dan adviseren we u graag. Dit kan telefonisch en/of bij het adviespunt. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Er kunnen wél kosten aan de orde zijn als u kiest voor een bezoek aan huis of een behandeling door een dierplaagbeheerder (bij behandeling worden de kosten van huisbezoek op de totale rekening in mindering gebracht). Die kosten worden altijd vooraf met u besproken. In bepaalde gevallen zijn de kosten voor rekening van de huiseigenaar.
Voor bedrijven/instellingen worden vrijblijvende offertes opgesteld.

Ervaart u overlast in de openbare ruimte dan kunt u uw stadsdeel benaderen. Over het algemeen zal de afdeling Dierplaagbeheersing dan, in opdracht en op kosten van het stadsdeel, maatregelen nemen om de overlast beheersbaar te krijgen.

Kijk hieronder naar een filmpje over kakkerlakken: