Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Kippen

9 mei 2016

In het kort

Informatie over kippen. Zijn er gezondheidsrisico's en wat kunt u zelf doen of de GGD om eventuele overlast te voorkomen?


De kip die vaak op openbaar terrein losloopt, is een afstammeling van de zogenoemde gedomesticeerde kip. De gedomesticeerde kip is door de eeuwen gewend geraakt aan het samenleven met mensen. Deze kip komt nu over de hele wereld voor. De tamme soorten stammen af van kippen die in Zuidoost- Azië in bossen leven. De kippen die op openbare terreinen lopen, zijn vaak achtergelaten door mensen. Kippen eten zaden, planten, insecten en kleine gewervelde dieren. Zij zoeken beschutte nestplekken.

Op welke manier kunt u overlast van kippen ervaren?

Als kippen in groepen dichtbij drukke verkeersaders leven in de openbare ruimte, kan dit hinder voor het verkeer vormen. Hanen kunnen mensen uit hun slaap houden.

Zijn er risico’s voor de gezondheid?

De kans dat u ziek wordt van kippen is erg klein. U kunt ervoor zorgen dat kippen geen nest maken in de buurt van of tegen uw huis, zodat u niet in aanraking komt met ontlasting en huidschilfers van kippen. In nesten en uitwerpselen van kippen leven veel verschillende beestjes, zoals vogelmijt (ook wel ten onrechte bloedmijt of bloedluis genoemd) en ziekteverwekkende organismen. In Nederland wordt de overdracht van ziektes via kippen niet centraal onderzocht en geregistreerd. Daardoor is niet precies bekend of ziekteverschijnselen kunnen worden gerelateerd aan kippen.

Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen?

ls u overlast hebt van kippen, dan kunt u het beste contact zoeken met de eigenaar van de kippen en samen overleggen welke oplossingen er zijn. Als u hinder heeft van kippen in de openbare ruimte, dan kunt u contact opnemen met uw stadsdeel.

Anders voeren

De GGD Amsterdam is samen met de stadsdelen in het najaar van 2009 de campagne Anders voeren gestart. Als Amsterdammers geen overlast willen van vogels en/of knaagdieren, dan is het belangrijk om kippen alleen natuurlijk voedsel aan te bieden als zij dat nodig hebben. Ook voor de gezondheid van kippen is dat beter. Hebt u de indruk dat kippen te veel en niet geschikt voedsel krijgen en er daardoor overlast ontstaat in de openbare ruimte? Praat erover met uw buurtgenoten of neem contact op met uw stadsdeel.

Wat kan Dierplaagbeheersing doen?

Ons uitgangspunt is dat wij dieren zoveel mogelijk laten leven en milieuvriendelijk werken. We gaan samen met u op zoek naar de oorzaak en helpen u de overlast op structurele wijze aan te pakken. Zo bespreken we duurzame maatregelen om hinder in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Bij overlast van kippen kunt u telefonisch advies krijgen of langskomen bij het adviespunt. We kunnen u ook bezoeken. Dan stellen wij samen met u vast welke maatregelen nodig zijn. Dierplaagbeheersing doodt geen vogels, wij gaan samen met u op zoek naar de best passende oplossing, zoals:

  • nestbeheer (bijvoorbeeld ervoor zorgen dat eieren niet uitkomen);
  • ophokken van hanen in de nacht, in overleg met de eigenaar;
  • kippen vangen en herplaatsen (een plek zoeken waar kippen geen overlast geven);
  • wering (bijvoorbeeld hekken plaatsen);
  • voorlichting geven over de wijze van voeren van vogels in de openbare ruimte.

Voor een aantal stadsdelen verzorgt Dierplaagbeheersing het nestbeheer, soms in samenwerking met diervriendelijk werkende faunadeskundigen.

Kosten

Als u overlast heeft dan adviseren we u graag. Dit kan telefonisch en/of bij het adviespunt. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Er kunnen wél kosten aan de orde zijn als u kiest voor een bezoek aan huis of een behandeling door een dierplaagbeheerder (bij behandeling worden de kosten van huisbezoek op de totale rekening in mindering gebracht). Die kosten worden altijd vooraf met u besproken. In bepaalde gevallen zijn de kosten voor rekening van de huiseigenaar.
Voor bedrijven/instellingen worden vrijblijvende offertes opgesteld.

Ervaart u overlast in de openbare ruimte dan kunt u uw stadsdeel benaderen. Over het algemeen zal de afdeling Dierplaagbeheersing dan, in opdracht en op kosten van het stadsdeel, maatregelen nemen om de overlast beheersbaar te krijgen.