Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Konijnen

10 mei 2016

In het kort

Informatie over konijnen. Zijn er gezondheidsrisico's en wat kunt u zelf doen of de GGD om eventuele overlast te voorkomen?


Konijnen leven graag in en om heuvelachtige, zandige gronden en dijken omdat zij daar gemakkelijk holen kunnen maken. Die gebruiken ze om te schuilen en zich voort te planten. Konijnen zijn voornamelijk in de schemering en in de nacht actief. Ze eten eiwitrijke en licht verteerbare plantendelen zoals grassen en kruiden, delen van struiken en bast van bomen. Omdat konijnen ruim voldoende vocht kunnen halen uit hun voedsel, hoeven ze vrijwel niet te drinken. Een hol wordt door één familie van maximaal tien leden bewoond. Binnen de familie bestaat een rangorde. De voortplantingstijd valt ongeveer in de periode van januari tot in juli. Het vrouwtje bouwt een nest in een speciaal daarvoor gegraven zijgang in het hol. Onder meer de kat, vos, hermelijn, hond, buizerd en havik zijn natuurlijke vijanden van het konijn.

Overzicht kenmerken:

  • Grootte: 38 - 50 cm
  • Kleur: lichtbruin, maar varieert in kleur
  • Duur van geboorte tot eerste jong: 9 maanden
  • Voorkeursplek: (vaak heuvelachtige) zandgrond
  • Overlast/schade: graaft holen en veroorzaakt schade aan beplanting
  • Verwarring met andere soorten: haas, bruine rat

Op welke manier kunt u overlast van konijnen ervaren?

Konijnen geven eerder hinder dan dat hun aanwezigheid echt gevaar oplevert. Verschillende vogels gebruiken de oude holen van konijnen om te broeden. Konijnen kunnen schade aanbrengen aan waardevolle beplanting of gevaarlijke situaties opleveren voor het verkeer. Holen in bijvoorbeeld een zandig sportveld kunnen letsel veroorzaken.

Zijn er risico’s voor de gezondheid?

De kans dat u ziek wordt door konijnen die in het wild leven, is erg klein. Als u een konijn als huisdier houdt, dan is het belangrijk dat u niet in aanraking komt met zijn ontlasting. Ziektekiemen in de ontlasting kunnen bijvoorbeeld voedselvergiftiging veroorzaken. Sommige mensen krijgen allergische reacties van haren en huidschilfers van konijnen. Onder konijnen komen in Nederland twee belangrijke virusziekten voor, namelijk myxomatose en het viraal haemorrhagisch syndroom (VHS). Voor beide ziekten geldt dat ze niet besmettelijk zijn voor mensen.

Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen?

Als u overlast ervaart van een konijnenplaag, overleg dan met de eigenaar van het gebied wat er mogelijk is om konijnen tegen te houden. Konijnen verjagen of konijnen vangen heeft weinig zin. U kunt beter gaas ingraven of beschermend materiaal om bomen plaatsen om konijnen op afstand te houden. Neem contact op met de stadsdeelecoloog of de stadsecoloog van de Dienst Ruimtelijke Ordening om de wisselwerking tussen begroeiing, bodemeigenschappen en natuurlijke vijanden te laten onderzoeken. Konijnen eten vooral natuurlijke beplanting. Voer konijnen niet bij. Dieren in het wild kunnen het beste zelf voedsel vinden. Zie ook onze campagne Anders voeren.

Wat kan Dierplaagbeheersing doen?

Ons uitgangspunt is dat wij dieren zoveel mogelijk laten leven en milieuvriendelijk werken. We gaan samen met u op zoek naar de oorzaak en helpen u de overlast op structurele wijze aan te pakken. Zo bespreken we duurzame maatregelen om hinder in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Bij konijnenoverlast kunt u telefonisch advies krijgen of langskomen bij het adviespunt. Een huisbezoek is ook mogelijk. We kunnen u in contact brengen met specialisten en ondersteunen om een plan van aanpak te maken. Dierplaagbeheersing streeft naar structurele maatregelen met als doel dat de aanwezige konijnen geen overlast bezorgen door bijvoorbeeld de omgeving minder aantrekkelijk voor hen te maken.

Kosten

Als u overlast heeft dan adviseren we u graag. Dit kan telefonisch en/of bij het adviespunt. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Er kunnen wél kosten aan de orde zijn als u kiest voor een bezoek aan huis of een behandeling door een dierplaagbeheerder (bij behandeling worden de kosten van huisbezoek op de totale rekening in mindering gebracht). Die kosten worden altijd vooraf met u besproken. In bepaalde gevallen zijn de kosten voor rekening van de huiseigenaar.
Voor bedrijven/instellingen worden vrijblijvende offertes opgesteld.

Ervaart u overlast in de openbare ruimte dan kunt u uw stadsdeel benaderen. Over het algemeen zal de afdeling Dierplaagbeheersing dan, in opdracht en op kosten van het stadsdeel, maatregelen nemen om de overlast beheersbaar te krijgen.