Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Meeuwen

10 mei 2016

In het kort

Informatie over meeuwen. Op welke manier kunt u overlast van ze ervaren, zijn er gezondheidsrisico's en wat kunt u doen om overlast te voorkomen?


Een meeuw is over het algemeen een vrij grote vogel, meestal grijs of wit, vaak met zwarte tekeningen op kop en snavel. De snavel is stevig en vrij lang, de poten hebben zwemvliezen. De grotere soorten krijgen na vier jaar hun volwassen verenkleed, bij de kleinere soorten is dit na twee jaar al het geval. Meeuwen hebben een schelle, krijsende roep.
De meeste meeuwen eten zowel aas als levende prooien, vaak krabben en visjes. De grootste soorten hebben een bijzonder hoge levensverwachting, tussen 40 - 49 jaar. Meeuwen broeden in grote, drukke en lawaaierige groepen. Meeuwen, vooral de grotere soorten, zijn slimme, nieuwsgierige en intelligente vogels. Zij hebben ver ontwikkelde sociale structuren.

Op welke manier kunt u overlast van meeuwen ervaren?

Als meeuwen in groepen dicht bij drukke verkeersaders leven, kan dit hinder voor het verkeer vormen en geluidsoverlast geven. Het komt voor dat meeuwen afvalzakken die op straat staan, stuk maken. Het afval verspreidt hierdoor, en dat trekt weer andere dieren aan.

Zijn er risico’s voor de gezondheid?

De kans dat u ziek wordt van meeuwen, is erg klein. U kunt ervoor zorgen dat meeuwen geen nesten maken op uw huis om geluidsoverlast te voorkomen en te vermijden dat u in aanraking komt met ontlasting en huidschilfers van meeuwen. In Nederland wordt de overdracht van ziektes via meeuwen niet centraal onderzocht en geregistreerd. Daardoor is niet precies bekend of ziekteverschijnselen kunnen worden gerelateerd aan meeuwen.

Botulisme

Om botulisme te voorkomen (een vorm van voedselvergiftiging die vooral in de zomer slachtoffers maakt onder watervogels) is het belangrijk dat dode watervogels uit het water worden gehaald. U kunt dode vogels die in het water liggen, melden bij uw stadsdeel.

Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen?

De aanwezigheid van meeuwen en dus enige geluidsoverlast is normaal in steden. Bij aanhoudende grote geluidsoverlast kunt u deze meeuwenoverlast bij uw stadsdeel melden. Verder zijn er stevige dikke groene huisvuilzakken te koop die meeuwen niet makkelijk stuk kunnen maken. Wij adviseren u om uw vuilniszak niet 's avonds, maar overdag of vlak voordat de vuilniswagen komt, buiten te zetten.

Anders voeren

De GGD Amsterdam is samen met de stadsdelen in het najaar van 2009 de campagne Anders voeren gestart. Als Amsterdammers geen overlast willen van vogels en/of knaagdieren, dan is het belangrijk om meeuwen alleen natuurlijk voedsel aan te bieden als zij dat nodig hebben. Ook voor de gezondheid van meeuwen is dat beter. Hebt u de indruk dat meeuwen te veel niet geschikt voedsel krijgen en er daardoor overlast ontstaat in de openbare ruimte? Praat erover met uw buurtgenoten of neem contact op met uw stadsdeel.

Wat kan Dierplaagbeheersing doen?

Ons uitgangspunt is dat wij dieren zoveel mogelijk laten leven en milieuvriendelijk werken. We gaan samen met u op zoek naar de oorzaak en helpen u de overlast op structurele wijze aan te pakken. Zo bespreken we duurzame maatregelen om hinder in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.
Als u meeuwenoverlast hebt, dan kunt u telefonisch advies krijgen of langskomen bij het adviespunt. Tijdens een huisbezoek kunnen wij u helpen de oorzaak van de overlast te vinden. Vervolgens stellen wij samen met u vast welke maatregelen nodig zijn. Dierplaagbeheersing doodt geen vogels, wij gaan samen met u op zoek naar de best passende oplossing, zoals:

  • wering (bijvoorbeeld het aanbrengen van gaas of draden om nestplaatsen ontoegankelijk te maken);
  • voorlichting geven over de wijze van voeren van vogels in de openbare ruimte.

Kosten

Als u overlast heeft dan adviseren we u graag. Dit kan telefonisch en/of bij het adviespunt. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Er kunnen wél kosten aan de orde zijn als u kiest voor een bezoek aan huis of een behandeling door een dierplaagbeheerder (bij behandeling worden de kosten van huisbezoek op de totale rekening in mindering gebracht). Die kosten worden altijd vooraf met u besproken. In bepaalde gevallen zijn de kosten voor rekening van de huiseigenaar.
Voor bedrijven/instellingen worden vrijblijvende offertes opgesteld.

Ervaart u overlast in de openbare ruimte dan kunt u uw stadsdeel benaderen. Over het algemeen zal de afdeling Dierplaagbeheersing dan, in opdracht en op kosten van het stadsdeel, maatregelen nemen om de overlast beheersbaar te krijgen.