Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Mieren

10 mei 2016

In het kort

Informatie over mieren. Op welke manier kunt u overlast van ze ervaren, wat zijn de gezondheidsrisico's en wat kunt u zelf of de GGD doen om overlast te voorkomen?


(Tuin)mieren

Mieren zijn op zich onschadelijk en alleen bij grote aantallen hinderlijk, zeker als ze bij ons voedsel komen. In de natuur doen ze dienst als opruimers, omdat ze kleine insecten eten.
’s Winters is een mierennest in rust. Mieren worden actief als in het voorjaar de zon weer krachtig wordt. De koningin, die het jaar ervoor is bevrucht, begint dan een nest te maken. Zij doet dit bij voorkeur onder stenen, in oud rottend hout of onder de vloer. Uit de eieren in dit nest komen nieuwe groepen ‘werksters’. Deze werksters zetten, wanneer ze een voedselbron hebben ontdekt, een reukspoor uit naar het nest. Hierdoor wordt het bij de voedselbron al snel ‘een drukte van belang’.
De koningin produceert praktisch onafgebroken eitjes. Uit deze eitjes komen behalve werksters ook enkele donkergekleurde mannelijke exemplaren, die evenals de koningin vleugels krijgen en bij warm weer uitvliegen. Er kunnen dan opeens wolken van mieren voorkomen, die na korte tijd weer verdwijnen. In deze zogenoemde bruidsvlucht vindt de bevruchting plaats, waarna de mannetjes vrij snel sterven. De koningin werpt haar vleugels af en graaft zich in, waarna de cyclus weer opnieuw begint.

Faraomieren

De faraomier komt oorspronkelijk uit de tropen. In Nederland kan deze mier alleen in verwarmde gebouwen overleven (in de buurt van de verwarming, oven of schoorsteen). Evenals veel andere miersoorten leeft de faraomier in kolonies. De enige taak van koninginnen in deze kolonies is eieren leggen. De verzorging van het nest en de larven gebeurt door de in grote aantallen aanwezige werksters. Zij bezorgen ons last als zij op zoek gaan naar voedsel. De werksters zijn bruingeel, met een donkergekleurd uiteinde van het achterlijf en 2,5 mm lang. Omdat de faraomier zeer klein is, kan deze mier zich via zeer nauwe spleten en kieren toegang verschaffen tot elke ruimte. Ook in meubels en verpakkingsmateriaal kunt u nesten vinden. Nadat faraomieren zich ergens hebben gevestigd, verspreiden ze zich snel naar aangrenzende of nabijgelegen panden. Faraomieren zijn alleseters, al hebben zij een voorkeur voor vlees en vleesproducten.

Op welke manier kunt u overlast van mieren ervaren?

Tuinmieren leven vooral buiten, faraomieren vooral binnen. Grote hoeveelheden faraomieren veroorzaken overlast omdat voedsel wordt aangetast.

Zijn er risico’s voor de gezondheid?

Mieren kunnen via hun urine en ontlasting ziektekiemen verspreiden, waardoor voedselvergiftiging kan ontstaan. In Nederland wordt de overdracht van ziektes via mieren niet centraal onderzocht en geregistreerd. Daardoor is niet precies bekend hoe vaak ziekteverschijnselen kunnen worden gerelateerd aan mieren.

Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen?

Als u mieren in huis ontdekt, zorg dan dat zij geen voedsel kunnen vinden. Bewaar voedsel in afgesloten blikken of potten en gooi afval weg in goed afgesloten afvalbakken. Als u weet waar mieren naar binnenkomen, dan kunt u mieren bestrijden door deze plek bijvoorbeeld af te schermen of dicht te kitten. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen (zoals een mierenlokdoos) kunt u zo voorkomen. Mieren doden is zo niet noodzakelijk.

Wat kan Dierplaagbeheersing doen?

Ons uitgangspunt is dat wij dieren zoveel mogelijk laten leven en milieuvriendelijk werken. We gaan samen met u op zoek naar de oorzaak en helpen u de overlast op structurele wijze aan te pakken. Zo bespreken we duurzame maatregelen om hinder in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Als u mierenoverlast hebt, dan kunt u telefonisch advies krijgen of langskomen bij het adviespunt. Een huisbezoek is ook mogelijk. Dierplaagbeheersing behandelt de overlast van tuinmieren niet met bestrijdingsmiddelen omdat tuinmieren nuttige dieren zijn.

Als u vermoedt dat u last hebt van faraomieren, laat dan de mier onderzoeken bij het adviespunt van Dierplaagbeheersing. Overlast door faraomieren moet namelijk deskundig worden behandeld. Daarvoor voeren wij eerst een buurtonderzoek uit om na te gaan of buurtbewoners dezelfde klachten hebben. Behandeling van alleen uw woning en niet tegelijkertijd die van anderen geeft namelijk geen goed resultaat. Om de overlast van faraomieren te behandelen, wordt een middel gebruikt dat particulieren niet kunnen kopen.

Kosten

Als u overlast heeft dan adviseren we u graag. Dit kan telefonisch en/of bij het adviespunt. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Er kunnen wél kosten aan de orde zijn als u kiest voor een bezoek aan huis of een behandeling door een dierplaagbeheerder (bij behandeling worden de kosten van huisbezoek op de totale rekening in mindering gebracht). Die kosten worden altijd vooraf met u besproken. In bepaalde gevallen zijn de kosten voor rekening van de huiseigenaar.
Voor bedrijven/instellingen worden vrijblijvende offertes opgesteld.

Ervaart u overlast in de openbare ruimte dan kunt u uw stadsdeel benaderen. Over het algemeen zal de afdeling Dierplaagbeheersing dan, in opdracht en op kosten van het stadsdeel, maatregelen nemen om de overlast beheersbaar te krijgen.

Kijk hier onder naar een filmpje over mieren