Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Mollen

10 mei 2016

In het kort

Informatie over mollen. Op welke manier kunt u overlast van ze ervaren en wat kunt u doen om overlast te voorkomen?


Mollen zijn van oorsprong bosbewoners. Ze graven gangenstelsels van 150 - 250 meter lang. De mol leeft alleen in zijn gangenstelsel en verdedigt zijn grondgebied (400 - 2200 m²) fanatiek tegen andere mollen. Zodra een mol sterft, neemt een andere mol binnen korte tijd zijn grondgebied in bezit. Een molshoop is de overtollige grond van de gegraven gang. Molshopen komen vaak voor op weilanden, in stadsparken, middenbermen van wegen en tuinen. Alleen in de paartijd (maart – juni) zoeken de mannetjes kort contact met de vrouwtjes. De mol eet bodemdieren zoals regenwormen en insectenlarven. Hij heeft heel kleine ogen en geen oren. Daardoor is de mol afhankelijk van zijn tastharen op snuit en poten. De belangrijkste natuurlijke vijanden van de mol zijn roofvogels, reigers, katten en honden.

Overzicht kenmerken:

  • Grootte: lichaamslengte varieert van 125 - 165 mm, inclusief staart van 2,5 mm
  • Kleur: zwarte zachte vacht, op de buik grijs
  • Duur van geboorte tot eerste jong: 1 jaar (hierna elk jaar 2 - 7 jongen)
  • Levensverwachting: gemiddeld 2,5 en maximaal 5 jaar oud
  • Voorkeursplek: bos, weilanden, tuinen en parken
  • Overlast/schade: molshopen op gazons, moestuinen, landbouwschade
  • Verwarring met andere soorten: woelrat, veldmuis

Op welke manier kunt u overlast van mollen ervaren?

Molshopen op gazons, in parken en (moes)tuinen kunnen tot overlast leiden. Verder kunnen mollen overlast geven in de landbouw en de veeteelt.

Zijn er risico’s voor de gezondheid?

Mollen vormen geen risico voor de gezondheid. Molshopen kunnen wel een risico opleveren voor sporters (blessures) doordat bijvoorbeeld een speelveld deels is verzakt.

Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen?

Als u overlast van mollen hebt, dan kunt u een mollendoek onder uw gazon aanbrengen om te voorkomen dat mollen kunnen graven. U kunt de aarde van molshopen het beste over het gazon verspreiden. Molshopen intrappen is niet verstandig, omdat dat de mol juist stimuleert tot extra graafactiviteit om de gang te herstellen. Mollen verdrijven, mollen vangen of doden, bijvoorbeeld met een mollenklem of mollengif, lost de overlast niet op. Een andere mol neemt zijn plaats in, waardoor het effect van korte duur is. Bovendien maken mollen bij de vestiging in een nieuw gebied nieuwe molshopen.

Wat kan Dierplaagbeheersing doen?

Ons uitgangspunt is dat wij dieren zoveel mogelijk laten leven en milieuvriendelijk werken. We gaan samen met u op zoek naar de oorzaak en helpen u de overlast op structurele wijze aan te pakken. Zo bespreken we duurzame maatregelen om hinder in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Dierplaagbeheersing behandelt overlast van mollen niet. Het zijn nuttige dieren die insecten eten en zorgen voor een natuurlijke omwoeling van de grond. Als u overlast van mollen hebt, dan kunnen we u in contact brengen met specialisten.

Kosten

Als u overlast heeft dan adviseren we u graag. Dit kan telefonisch en/of bij het adviespunt. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Er kunnen wél kosten aan de orde zijn als u kiest voor een bezoek aan huis of een behandeling door een dierplaagbeheerder (bij behandeling worden de kosten van huisbezoek op de totale rekening in mindering gebracht). Die kosten worden altijd vooraf met u besproken. In bepaalde gevallen zijn de kosten voor rekening van de huiseigenaar.
Voor bedrijven/instellingen worden vrijblijvende offertes opgesteld.

Ervaart u overlast in de openbare ruimte dan kunt u uw stadsdeel benaderen. Over het algemeen zal de afdeling Dierplaagbeheersing dan, in opdracht en op kosten van het stadsdeel, maatregelen nemen om de overlast beheersbaar te krijgen.