Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Motten

10 mei 2016

In het kort

Informatie over motten. Welke soorten overlastgevende motten zijn er, op welke manier kunt u hinder van ze ervaren en wat kunt u doen om overlast te voorkomen?


Kleermotten en vruchtmotten

De naam mot wordt gebruikt voor een groot aantal kleine vlindertjes die veel op elkaar lijken. Sommige van deze soorten leven binnenshuis. Een mot kan overal in huis rondvliegen; de larven bevinden zich op specifieke plekken.

Textielaantasters

Er zijn mottensoorten die textiel aantasten, zoals kleermotten. De larven van deze mot voedt zich met dierlijke weefsels zoals wol en opgezette dieren (foto rechts: kleermot).

Voorraadaantasters

Er zijn mottensoorten die voedselvoorraden aantasten, zoals vruchtmotten. De larven van deze mot voedt zich bijvoorbeeld met noten en gedroogde vruchten (foto rechts: vruchtmot).

Op welke manier kunt u overlast van motten ervaren?

De larven van kleermotrupsen maken schade in kleding en wollen tapijten. De larven van vruchtmotten tasten voedselvoorraden aan waardoor deze niet meer bruikbaar zijn.

Zijn er risico’s voor de gezondheid?

Motten vormen geen risico voor de gezondheid.

Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen?

Laat motten altijd onderzoeken bij het adviespunt van Dierplaagbeheersing en laat u informeren over de leefwijze en ontwikkelingsduur van deze insecten. Een aangetaste voorraad voedsel kunt u het beste vernietigen. Controleer andere voorraden en berg deze, als ze niet zijn aangetast, op in goed afsluitbare voorraadbussen. Om te vermijden dat het bestrijden van motten nodig wordt, raden wij u aan uw voedselvoorraden te beperken en zo koel en droog mogelijk op te slaan. Het is verstandig om de voorraad- en keukenkasten grondig schoon te maken. Sommige larven kruipen voor het verpoppen naar warme plekken, zoals kieren en naden van het keukenplafond.

Het voorkomen van kleermotten is moeilijk, hoewel het in de zon leggen of bevriezen van de kleding kan helpen. Wij adviseren u wollen kleden goed en regelmatig te zuigen (foto links: larve van de kleermot).

Wat kan Dierplaagbeheersing doen?

Ons uitgangspunt is dat wij dieren zoveel mogelijk laten leven en milieuvriendelijk werken. We gaan samen met u op zoek naar de oorzaak en helpen u de overlast op structurele wijze aan te pakken. Zo bespreken we duurzame maatregelen om hinder in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Als u overlast hebt van motten, dan kunt u telefonisch advies krijgen of langskomen bij het adviespunt. Een huisbezoek is meestal nodig om te kunnen beoordelen of een mottenbestrijding noodzakelijk is of dat andere maatregelen voldoen.

Kosten

Als u overlast heeft dan adviseren we u graag. Dit kan telefonisch en/of bij het adviespunt. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Er kunnen wél kosten aan de orde zijn als u kiest voor een bezoek aan huis of een behandeling door een dierplaagbeheerder (bij behandeling worden de kosten van huisbezoek op de totale rekening in mindering gebracht). Die kosten worden altijd vooraf met u besproken. In bepaalde gevallen zijn de kosten voor rekening van de huiseigenaar.
Voor bedrijven/instellingen worden vrijblijvende offertes opgesteld.

Ervaart u overlast in de openbare ruimte dan kunt u uw stadsdeel benaderen. Over het algemeen zal de afdeling Dierplaagbeheersing dan, in opdracht en op kosten van het stadsdeel, maatregelen nemen om de overlast beheersbaar te krijgen.