Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Muggen

2 juni 2016

In het kort

Informatie over muggen. Op welke manier kunt u overlast van ze ervaren en wat kunt u doen om overlast te voorkomen?


Een mug heeft een klein, dun en teer lichaam en 6 dunne pootjes, meestal 2 veerachtige antennes waarmee hij bijzonder goed kan ruiken en een kleine kop met vaak zichtbare zuigsnuit. Er zijn ook soorten zonder zuigsnuit, zoals motmuggen en dansmuggen, die mensen niet kunnen steken. Sommige muggen lijken door hun vliegachtige bouw op vliegen. Zo worden verschillende soorten muggen zandvliegen genoemd.

Steekmug

Steekmuggen of muskieten zijn insecten die leven van nectar. De larven leven in het water. Een kleine schotel met water op een balkon kan al tot overlast leiden. Het vrouwtje steekt als zij eitjes gaat aanmaken. Een muggenbeet leidt meestal tot een rode, jeukende bult.

Motmug

De motmug komt veel voor in riolen, in afvoeren die niet regelmatig worden doorgespoeld, en in toiletten, badkamers en dergelijke. Dit zijn plaatsen waar eitjes uitkomen en de larven tot ontwikkeling komen. Motmuggen zijn te herkennen aan de behaarde vleugels. Deze vleugels, groter dan hun lichaam, zijn in rust in hartvorm over het lichaam gevouwen, met de kop naar onder. Ze richten geen schade aan.

Op welke manier kunt u overlast van muggen ervaren?

Muggen kunnen hinderlijk zijn, vooral als ze u 's nachts uit uw slaap houden met gezoem en u prikken.

Zijn er risico’s voor de gezondheid?

In Nederland brengen muggen geen ziektes over. Dat is wel het geval in vooral tropische landen. Er is mogelijk wel een risico wanneer tropische muggen via internationale vluchten en transporten in Nederland terechtkomen. Een steek van de tijgermug kan bijvoorbeeld dengue (knokkelkoorts) overbrengen. Het komt voor dat mensen allergisch reageren op een steek.

Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen?

Om te verhinderen dat muggen uw huis binnenkomen, kunt u horren plaatsen voor deuren en ramen. Als u geen horren hebt, kunt u ’s avonds de ramen en deuren sluiten wanneer het licht aangaat. Een klamboe over uw bed of insmeren met een anti-muggenstift vermindert de kans dat u wordt gestoken.

Muggen planten zich voort in stilstaand water in de tuin of op het balkon (bijvoorbeeld in bakjes, bloempotten of flessen) of verstopte dakgoten. Zorg er bij overlast van muggen voor dat er in uw woonomgeving geen plekken met stilstaand water zijn. Om overlast van motmuggen te voorkomen, moet u de plek vinden waar de larven zich voortplanten en deze schoonmaken. De imagos (volwassen insecten) vangen heeft geen zin: u moet de larven opzoeken. Daarnaast is het goed om te kijken waar de motmuggen binnenkomen/naar buiten gaan en als dat mogelijk is deze plaats af te schermen. Het is belangrijk dat muggen geen toegang hebben tot voedsel en afval. Preventieve maatregelen zijn verder het reinigen van afvoerputjes met een flessenborstel en het spoelen van de afvoerbuizen met heet sodawater. Haal rottend materiaal als bladeren uit dakgoten en van daken.
Steekmuggen vermijden is mogelijk door te zorgen voor een goede kwaliteit van het water van vijvers. Vissen uitzetten helpt ook; dit geldt eveneens voor andere waterdieren die de larven van muggen eten.

Wat kan Dierplaagbeheersing doen?

Als u overlast hebt van muggen, dan kunt u telefonisch advies krijgen of langskomen bij het adviespunt. Meestal is er bij muggenoverlast sprake van een plek met stilstand water die u zelf of de huiseigenaar kan opzoeken en verwijderen. De GGD voert daarvoor tegen vergoeding ook inspecties voor uit.

Kosten

Als u overlast heeft dan adviseren we u graag. Dit kan telefonisch en/of bij het adviespunt. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Er kunnen wél kosten aan de orde zijn als u kiest voor een bezoek aan huis of een behandeling door een dierplaagbeheerder (bij behandeling worden de kosten van huisbezoek op de totale rekening in mindering gebracht). Die kosten worden altijd vooraf met u besproken. In bepaalde gevallen zijn de kosten voor rekening van de huiseigenaar.
Voor bedrijven/instellingen worden vrijblijvende offertes opgesteld.

Ervaart u overlast in de openbare ruimte dan kunt u uw stadsdeel benaderen. Over het algemeen zal de afdeling Dierplaagbeheersing dan, in opdracht en op kosten van het stadsdeel, maatregelen nemen om de overlast beheersbaar te krijgen.