Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Oorwormen

10 mei 2016

In het kort

Informatie over oorwormen. Op welke manier kunt u overlast van ze ervaren en wat kunt u doen om overlast te voorkomen?


De naam oorworm is vreemd. Dit insect heeft namelijk nauwelijks iets te zoeken bij mensen en al helemaal niet in hun oren. De oorworm is 1 tot 3 cm lang, slank en donkerbruin tot zwart van kleur. Oorwormen zijn nachtdieren. Ze voelen zich het best bij een redelijk warme temperatuur (25°C) en een vrij hoge vochtigheid. Oorwormen leven voornamelijk buiten onder afval, stenen, composthopen, bloempotten, vermolmd hout en vergane bomen of tussen bladeren en planten en in bloemen. Ze dringen soms woningen, caravans of tenten binnen als het buiten zeer droog of nat is of streng vriest.
Oorwormen leven hoofdzakelijk van plantaardig voedsel zoals schimmelsporen, algen, mossen, bloemen en zachte bladeren. Af en toe eten ze dode en gewonde insecten. Oorwormen kunnen nuttig zijn omdat ze restanten dierlijk en plantaardig materiaal mee helpen opruimen.

Op welke manier kunt u overlast van oorwormen ervaren?

Oorwormen zijn voor de mens volkomen onschadelijk. In de tuinbouw kunnen zij schade aanrichten doordat ze zachte vruchten als aardbeien en tomaten aanvreten en ook wel eens aardappels.

Zijn er risico’s voor de gezondheid?

Oorwormen vormen geen risico voor de gezondheid.

Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen?

Om te voorkomen dat oorwormen uw huis binnenkomen, kunt u het beste spleten en kieren in de buitenmuren zoveel mogelijk dichten met kit. Sluit ventilatieopeningen af met een rooster of fijn gaas. Sluit ramen en deuren af met horren. Ook adviseren wij in de directe omgeving van uw woning geen organisch materiaal zoals tuinafval, te laten liggen.

Als oorwormen uw huis of caravan zijn binnengedrongen, dan kunt u ’s nachts natte dweilen neerleggen (oorwormen komen op vochtige plekken af) of omgekeerde bloempotten neerzetten. Deze vult u met vochtige bladeren, vochtig houtwol of hooi. Daar komen veel oorwormen op af. De volgende ochtend kunt u ze elders waar niemand er last van heeft weer loslaten.

Wat kan Dierplaagbeheersing doen?

Ons uitgangspunt is dat wij dieren zoveel mogelijk laten leven en milieuvriendelijk werken. We gaan samen met u op zoek naar de oorzaak en helpen u de overlast op structurele wijze aan te pakken. Zo bespreken we duurzame maatregelen om hinder in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Als u overlast hebt van oorwormen, dan kunt u telefonisch advies krijgen of langskomen bij het adviespunt. Een huisbezoek is ook mogelijk. Dierplaagbeheersing behandelt de overlast van oorwormen niet met bestrijdingsmiddelen omdat het nuttige dieren zijn. De hinder van oorwormen kan met diervriendelijke maatregelen worden opgelost.

Kosten

Als u overlast heeft dan adviseren we u graag. Dit kan telefonisch en/of bij het adviespunt. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Er kunnen wél kosten aan de orde zijn als u kiest voor een bezoek aan huis of een behandeling door een dierplaagbeheerder (bij behandeling worden de kosten van huisbezoek op de totale rekening in mindering gebracht). Die kosten worden altijd vooraf met u besproken. In bepaalde gevallen zijn de kosten voor rekening van de huiseigenaar.
Voor bedrijven/instellingen worden vrijblijvende offertes opgesteld.

Ervaart u overlast in de openbare ruimte dan kunt u uw stadsdeel benaderen. Over het algemeen zal de afdeling Dierplaagbeheersing dan, in opdracht en op kosten van het stadsdeel, maatregelen nemen om de overlast beheersbaar te krijgen.