Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Papiervisjes en zilvervisjes

10 mei 2016

In het kort

Informatie over papiervisjes en zilvervisjes. Op welke manier kunt u overlast van ze ervaren, en wat kunt u zelf of de GGD doen om overlast te voorkomen?


Papiervisje

Het papiervisje is een vleugelloos insect van ongeveer 15 mm en wordt ook wel eens ovenvisje genoemd. Het kruipt met snelle bewegingen. Onder gunstige omstandigheden kan het papiervisje ongeveer 7 tot 8 jaar in leven blijven. Het papiervisje houdt niet van licht en verstopt zich overdag. Het is met het blote oog nauwelijks te onderscheiden van het zilvervisje. Papiervisjes in huis leven in donkere en vaak warme plekken. Zij kunnen zich makkelijk verspreiden als bijvoorbeeld dozen en andere materialen verplaatst worden. Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit cellulose, zetmeel en suikers. Papiervisjes hebben nauwelijks eiwitten en vetten nodig. Hun voorkeurstemperatuur is 24°C, met een niet al te vochtige lucht. Bij een temperatuur beneden 22°C komen hun eitjes niet uit. Papiervisjes in huis kunnen overleven in droge ruimten en komen ook in vochtige ruimten voor.

Zilvervisje

Het zilvervisje lijkt veel op het papiervisje, maar komt alleen op vochtige plaatsen voor. Het is een vleugelloos insect van ongeveer 12 mm. Het kruipt met snelle, slangachtige bewegingen. In een vochtige en niet al te warme omgeving kan een zilvervisje ongeveer 2,5 tot 3 jaar in leven blijven. Het zilvervisje houdt niet van licht en verstopt zich overdag. Zilvervisjes komen in woningen en gebouwen terecht omdat ze met producten of materialen meekomen. Ze komen ook voor in vogelnesten. Het voedsel van zilvervisjes bestaat hoofdzakelijk uit koolhydraathoudend voedsel zoals zetmeel en suikers. Ook eten zij stijfsel en bepaalde lijmsoorten, schimmels, mijten en kleine, dode insecten. Als het moet, dan kunnen zij enige maanden zonder voedsel.

Op welke manier kunt u overlast van papier- en/of zilvervisjes ervaren?

Als papiervisjes en/of zilvervisjes in grote aantallen voorkomen, dan kunnen zij enorme schade veroorzaken aan onder meer papier, behang, boeken, affiches, kleding, archieven en postzegelverzamelingen.

Zijn er risico’s voor de gezondheid?

Papiervisjes en zilvervisjes vormen geen risico voor de gezondheid.

Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen?

Houd uw woning schoon. Zorg ervoor dat de temperatuur in archiefruimten zo laag mogelijk is. Verder adviseren we om periodiek dak(goten) te (laten) controleren op vogelnesten. Vochtigheid kan echter ook het gevolg zijn van bouwkundige gebreken. Zo hebben pasgebouwde huizen vaak een betonnen vloer die nog niet helemaal droog is. Soms is de oorzaak onvoldoende ventilatie van de kruipruimte en/of de tussenmuur, optrekkend vocht in een buitenmuur of de neerslag van waterdamp op een muur. In dergelijke gevallen is een bouwkundig advies noodzakelijk. U kunt hierover contact opnemen met Bouw & Woningtoezicht van uw stadsdeel of gemeente.

Wat kan Dierplaagbeheersing doen?

Ons uitgangspunt is dat wij dieren zoveel mogelijk laten leven en milieuvriendelijk werken. We gaan samen met u op zoek naar de oorzaak en helpen u de overlast op structurele wijze aan te pakken. Zo bespreken we duurzame maatregelen om hinder in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Als u overlast hebt van papiervisjes of zilvervisjes, dan kunt u telefonisch advies krijgen of langskomen bij het adviespunt. Een huisbezoek is ook mogelijk. Laat papiervisjes en/of zilvervisjes altijd onderzoeken bij het adviespunt, omdat ze vaak met elkaar verward worden en de behandeling verschillend is. Dierplaagbeheersing kan u helpen bij het zoeken naar de oorzaak van de overlast. Vervolgens stellen wij samen met u vast welke maatregelen noodzakelijk zijn. Als wordt gekozen voor een behandeling met bestrijdingsmiddelen, dan heeft alleen een grootschalige behandeling effect. Een buurtonderzoek is hiervoor noodzakelijk. Op basis hiervan wordt een behandelingsplan opgesteld. U moet er rekening mee houden dat we verschillende keren komen controleren.

Kosten

Als u overlast heeft dan adviseren we u graag. Dit kan telefonisch en/of bij het adviespunt. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Er kunnen wél kosten aan de orde zijn als u kiest voor een bezoek aan huis of een behandeling door een dierplaagbeheerder (bij behandeling worden de kosten van huisbezoek op de totale rekening in mindering gebracht). Die kosten worden altijd vooraf met u besproken. In bepaalde gevallen zijn de kosten voor rekening van de huiseigenaar.
Voor bedrijven/instellingen worden vrijblijvende offertes opgesteld.

Ervaart u overlast in de openbare ruimte dan kunt u uw stadsdeel benaderen. Over het algemeen zal de afdeling Dierplaagbeheersing dan, in opdracht en op kosten van het stadsdeel, maatregelen nemen om de overlast beheersbaar te krijgen.

Kijk hieronder naar een filmpje over papiervisjes: