Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Pissebedden

10 mei 2016

In het kort

Informatie over pissebedden. Op welke manier kunt u overlast van ze ervaren en wat kunt u doen om overlast te voorkomen?


Pissebedden zijn vrij platte, ovaalvormige dieren die behoren tot de familie van de kreeftachtigen. De soorten die in Nederland voorkomen, variëren in kleur: van geelachtig met zwarte vlekken tot donkergrijs. Volwassen exemplaren kunnen tussen de 12 en 18 mm lang worden. Pissebedden leven buiten, in het vrije veld, en in tuinen en in kelders. Een pissebed zoekt vrij vochtige ruimten waar schimmel te vinden is. Ze zoeken bescherming en/of beschutting onder stenen, de schors van bomen, bladeren, vermolmd hout, enzovoorts. Vooral in de zomer zoeken ze vochtige plekken op en trekken ze woningen binnen. Ze maken dan een nest en kunnen voor hinder zorgen. Ze voeden zich met dood, meestal rottend plantenmateriaal en soms ook met dierlijke resten en uitwerpselen. Een pissebed levert een nuttige bijdrage aan de compostvorming in de bodem en doet weinig schade. Ook vormen zij voedsel voor grotere dieren en dragen op hun manier bij aan de kringloop van dieren.

Op welke manier kunt u overlast van pissebedden ervaren?

Als pissebedden in grote aantallen in groentetuinen, tuinderijen of broeikassen voorkomen, dan kunnen zij schade veroorzaken doordat ze bepaalde soorten zachte planten aanvreten.

Zijn er risico’s voor de gezondheid?

Een pissebed vormt geen risico voor de gezondheid.

Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen?

Om te voorkomen dat pissebedden uw huis binnenkomen, kunt u in huis spleten en kieren dichten, ventilatieopeningen afsluiten met een rooster of fijn gaas, horren plaatsen voor ramen en deuren. Zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk vochtige plaatsen in huis ontstaan. Dit kan door de ventilatie te verbeteren, vochtige ruimten te verwarmen en bouwkundige gebreken als lekkage of doorslaande muren onder handen te nemen. Buitenshuis kunt u compost- of mesthopen en tuinafval het beste regelmatig opruimen of zover mogelijk van uw huis opslaan.

Als u toch last hebt van pissebedden in huis, dan kun u het beste ’s nachts een vochtige dweil neerleggen (pissebedden houden van vochtige plekken) of omgekeerde bloempotten neerzetten. Deze vult u met vochtige bladeren, houtwol of hooi. De pissebedden die zich daarin hebben verzameld kunt u de volgende ochtend elders waar niemand er last van heeft weer loslaten.
Dierplaagbeheersing verkoopt bij het adviespunt een insectenvangsysteem, zodat dieren die het huis zijn binnengekomen weer naar buiten kunnen worden geholpen zonder dat ze direct worden aangeraakt. Dit werkt ook prima voor pissebedden.

Wat kan Dierplaagbeheersing doen?

Ons uitgangspunt is dat wij dieren zoveel mogelijk laten leven en milieuvriendelijk werken. We gaan samen met u op zoek naar de oorzaak en helpen u de overlast op structurele wijze aan te pakken. Zo bespreken we duurzame maatregelen om hinder in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Bij overlast van pissebedden kunt u telefonisch advies krijgen of langskomen bij het adviespunt. Een huisbezoek is ook mogelijk. Dierplaagbeheersing behandelt de overlast van pissebedden niet met bestrijdingsmiddelen omdat het nuttige dieren zijn. De hinder van pissebedden kan met diervriendelijke maatregelen worden opgelost.

Kosten

Als u overlast heeft dan adviseren we u graag. Dit kan telefonisch en/of bij het adviespunt. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Er kunnen wél kosten aan de orde zijn als u kiest voor een bezoek aan huis of een behandeling door een dierplaagbeheerder (bij behandeling worden de kosten van huisbezoek op de totale rekening in mindering gebracht). Die kosten worden altijd vooraf met u besproken. In bepaalde gevallen zijn de kosten voor rekening van de huiseigenaar.
Voor bedrijven/instellingen worden vrijblijvende offertes opgesteld.

Ervaart u overlast in de openbare ruimte dan kunt u uw stadsdeel benaderen. Over het algemeen zal de afdeling Dierplaagbeheersing dan, in opdracht en op kosten van het stadsdeel, maatregelen nemen om de overlast beheersbaar te krijgen.