Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Stofluizen

4 april 2017

In het kort

Informatie over overlast door stofluizen. Hoe herkent u ze en wat zijn de eventuele gevaren voor de gezondheid. Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen en wat kan de GGD voor u doen.


De naam stofluis is verwarrend, want stofluizen hebben niets met luizen te maken en niets met stof. Stofluis wordt ook wel eens huisstofmijt genoemd, omdat huisstofmijt voorkomt in huisstof. Toch zijn huisstofmijt en stofluis twee compleet verschillende dieren.

Een stofluis lijkt een luis, het zijn echter insecten van maximaal 4 mm lang. Ze zijn wit, grijs of bruin. Stofluizen leven van schimmels die zich ontwikkelen op materiaal dat in vochtige toestand is opgeslagen of in ruimten die vochtig zijn. Stofluizen kunnen ook voorkomen tussen gedroogde planten, insectenverzamelingen, in oude boeken, tussen vochtig papier, in vochtige vullingen van matrassen en kussens, in biezen matten en in andere materialen van plantaardige herkomst. Enkele stofluizen in huis of in opgeslagen ruwe grondstoffen (als cacao en grondnoten) kunnen geen kwaad. De aanwezigheid van luis is wel een teken dat de ruimten of producten waarin luizen worden aangetroffen, te vochtig zijn. In een vochtige omgeving kan een stofluis zich zeer snel vermeerderen.

Op welke manier kunt u overlast van stofluizen ervaren?

Als stofluizen in grote aantallen voorkomen, dan kunnen zij schade veroorzaken aan onder meer papier, behang, boeken, affiches, archieven en postzegelverzamelingen.

Zijn er risico’s voor de gezondheid?

Stofluizen vormen geen risico voor de gezondheid.

Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen?

U kunt overlast van stofluizen doeltreffend behandelen door het materiaal waarin de schimmels voorkomen op te ruimen en/of te drogen. U moet ook de ruimte waar u de schimmel hebt aangetroffen, droogmaken én droog houden. Dit doet u door bijvoorbeeld bij droog weer flink te luchten of door de ruimte goed droog te stoken. Vochtigheid kan echter ook het gevolg zijn van bouwkundige gebreken. Zo hebben pasgebouwde huizen vaak een betonnen vloer die nog niet helemaal droog is. Soms is de oorzaak onvoldoende ventilatie van de kruipruimte en/of de tussenmuur, optrekkend vocht in een buitenmuur of de neerslag van waterdamp op een muur. In dergelijke gevallen is een bouwkundig advies noodzakelijk. U kunt hierover contact opnemen met Bouw & Woningtoezicht van uw stadsdeel of gemeente.

Wat kan Dierplaagbeheersing doen?


Ons uitgangspunt is dat wij dieren zoveel mogelijk laten leven en milieuvriendelijk werken. We gaan samen met u op zoek naar de oorzaak en helpen u de overlast op structurele wijze aan te pakken. Zo bespreken we duurzame maatregelen om hinder in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Hoewel overlast van stofluizen zelden voorkomt, kunt u bij overlast telefonisch advies krijgen of langskomen bij het adviespunt. Tijdens een huisbezoek beoordelen we of een behandeling met bestrijdingsmiddelen noodzakelijk is of dat andere maatregelen voldoen.

Kosten

Als u overlast heeft dan adviseren we u graag. Dit kan telefonisch en/of bij het adviespunt. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Er kunnen wél kosten aan de orde zijn als u kiest voor een bezoek aan huis of een behandeling door een dierplaagbeheerder (bij behandeling worden de kosten van huisbezoek op de totale rekening in mindering gebracht). Die kosten worden altijd vooraf met u besproken. In bepaalde gevallen zijn de kosten voor rekening van de huiseigenaar.
Voor bedrijven/instellingen worden vrijblijvende offertes opgesteld.

Ervaart u overlast in de openbare ruimte dan kunt u uw stadsdeel benaderen. Over het algemeen zal de afdeling Dierplaagbeheersing dan, in opdracht en op kosten van het stadsdeel, maatregelen nemen om de overlast beheersbaar te krijgen.