Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Vliegen

10 mei 2016

In het kort

Informatie over overlast door vliegen. Wat zijn de eventuele gevaren voor de gezondheid. Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen en wat kan de GGD voor u doen.


Er zijn veel soorten vliegen, bijvoorbeeld roofvliegen, vleesvliegen, strontvliegen, zweefvliegen en huisvliegen. Vliegen hebben verschillende ontwikkelstadia: ei, larve (ook wel made genoemd), pop en imago (volwassen insect). De larve en de imago lijken totaal niet op elkaar. Vliegen leven van plantaardig en dierlijk voedsel en zijn vooral te vinden op compost, afval, bloemen en bij water. Vliegen vangen bij overlast is niet zinvol. Zoek de plek waar de larven zich bevinden. De verschillende soorten vliegen hebben specifieke voedselbronnen en door vast te stellen welke vlieg overlast veroorzaakt, kan de larve worden opgespoord. Vogels en kikkers zijn natuurlijke vijanden van vliegen.

Op welke manier kunt u overlast van vliegen ervaren?

Veel mensen vinden vliegen irritant door hun gebrom en het feit dat ze steeds opnieuw verschijnen op dezelfde plek. Verder zijn vliegen een gevaar voor voedselhygiëne.

Zijn er risico’s voor de gezondheid?

Vliegen kunnen via hun urine en ontlasting ziektekiemen verspreiden, waardoor voedselvergiftiging kan ontstaan. In Nederland wordt de overdracht van ziektes via vliegen niet centraal onderzocht en geregistreerd. Daardoor is niet precies bekend hoe vaak ziekteverschijnselen kunnen worden gerelateerd aan vliegen.

Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen?

U kunt de overlast van vliegen bestrijden door etensresten op te ruimen en vuilniszakken af te sluiten. Bestrijding van vliegen in huis kunt u het beste doen door een vliegengordijn voor de keukendeur en/of tuindeur en horren voor de ramen te plaatsen. Een vlieg kunt u binnen vangen door een glas boven hem te houden en dit af te sluiten met papier. De vlieg kunt u uit het raam weer vrij laten. Dierplaagbeheersing verkoopt bij het adviespunt een insectenvangsysteem, zodat dieren die het huis zijn binnengekomen weer naar buiten kunnen worden geholpen zonder dat ze direct worden aangeraakt.

Wat kan Dierplaagbeheersing doen?

Ons uitgangspunt is dat wij dieren zoveel mogelijk laten leven en milieuvriendelijk werken. We gaan samen met u op zoek naar de oorzaak en helpen u de overlast op structurele wijze aan te pakken. Zo bespreken we duurzame maatregelen om hinder in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.
Hoewel overlast van vliegen zelden voorkomt, kunt u bij hinder telefonisch advies krijgen of langskomen bij het adviespunt. Een huisbezoek is nodig om te kunnen beoordelen of een behandeling met bestrijdingsmiddelen noodzakelijk is of dat andere maatregelen voldoen.

Kosten

Als u overlast heeft dan adviseren we u graag. Dit kan telefonisch en/of bij het adviespunt. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Er kunnen wél kosten aan de orde zijn als u kiest voor een bezoek aan huis of een behandeling door een dierplaagbeheerder (bij behandeling worden de kosten van huisbezoek op de totale rekening in mindering gebracht). Die kosten worden altijd vooraf met u besproken. In bepaalde gevallen zijn de kosten voor rekening van de huiseigenaar.
Voor bedrijven/instellingen worden vrijblijvende offertes opgesteld.

Ervaart u overlast in de openbare ruimte dan kunt u uw stadsdeel benaderen. Over het algemeen zal de afdeling Dierplaagbeheersing dan, in opdracht en op kosten van het stadsdeel, maatregelen nemen om de overlast beheersbaar te krijgen.